Side:Afholdssagens historie.djvu/31

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


senere paagaaende afholdsarbeide i de forenede stater. “The American Temperance Union” under ledelse af saadanne mænd som past. John Marsh har udfoldet en storartet virksomhed for totalafholdssagens fremme. “Dr. John Marsh,” sagde James A. Briggs i 1865, “har i de sidste 25 aar været “The American Union” — dens legeme, dens sjæl, dens aand, dens formand, dens bestyrelse, dens kraft, dens alt.” Hans virksomhed afsluttedes, da “The American Temperance Union” i 1865 afløstes af “The National Temperance Society”, der endnu eksisterer.

I 1836 altsaa organiseredes “The American Temperance Society” paa basis af fuldstændig totalafhold. Lokale foreninger havde allerede tidligere taget et saadant standpunkt, — New York stats-konvention i 1834, Pensylvania i 1831, enkelte smaa foreninger endda tidligere, foreningen i Hector, N. Y., saa tidlig som i 1826, paastaaes der. Det er forresten vanskeligt at sige med bestemthed, naar og hvor den første totalafholdsforening blev stiftet. Skotland og England gjør ogsaa krav paa æren af at være først.

Afholdsforeningen i Hector, N. Y. blev stiftet i 1818. Det første møde holdtes i et vertshus, og verten selv var medlem. I september 1826 blev past. J. Jewell anmodet om at gaa md i foreningen. Han gjorde saa paa den betingelse, at vin ogsaa blev taget med i afholdsløftet. Foreningen besluttede at have to slags løfter — et for totalisterne og et for maadeholdsfolkene. Past. Jewell blev i 182 valgt til sekretær, og han tog sig fore at sætte bogstaverne O. P. paa navnelisten foran navnene paa dem, som havde underskrevet det gamle løfte (Old Pledge) og bogstavet T foran totalisternes navne. For eksempel:

O.P. Caleb Smith.
T. Joseph Jewell.
T. Augustus Ely.
0.P. Charles Evarts.