Rasehygiene (utdrag)

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Centralforlaget (s. 3-5).
RASEHYGIENE
Utdrag av
Dr. Jon Alfred Mjøens bok «Rasehygiene»
Utkommet i Oslo 1938
CENTRALFORLAGET, OSLO 1945
A.s Enersens Trykkeri, Oslo
Innledning 7
Rase 12
   Rase, nasjonalitet og språk. De europeiske raser. Bastarden.
Slekt 23
Arv og kår. Den biologiske uvitenhet. Forholdet mellom arvede og ervervede egenskaper. Tvillingforskning. Begavede slekter. Bondestanden.
Slektens forfall 37
Fødselsnedgangen blant de byggende slekter og økingen av de lavverdige samfunnselementer. Kontra-seleksjonens virkning. Barnebegrensmngens farer.
Slektens gjenreisning (Rasehygiene) 43
Slektspleien hos de gamle kulturfolk (kineserne, inderne, egypterne, hellenerne, romerne, germanerne). Slektspleien i våre dager. — Det norske program for rasehygiene.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.