Presten som ikke kunde brukes/Forord

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Presten som ikke kunde brukes av C.E. Nordberg
Forord
Hentet fra Project Gutenberg og wikifisert.

[5]  Forfatteren har anmodet mig om at ledsage denne fortælling med et kort forord, naar den nu skal utgives i bokform efter først at ha været trykt i Folkebladet.

 Professor C. E. Nordberg har i denne bok skildret noget av norsk kirkeliv i en større landsmenighet. Det væsentlige træk i fortællingen er menighetens undervurdering av et langt, opofrende og trofast arbeide i menigheten.

 Endog i forretningslivet — der ellers er hjerteløst nok — sættes der pris paa lang og trofast tjeneste. Skal da menigheten handle anderledes og „drive ut“ sine ældre arbeidere? Eksemplet gives i pastor Reiersons erfaring i Glenfield menighet.

 Videre skildres den iblandt os saa velkjendte „indtrængen“ fra prestenes side. Dette underhaands­arbeide med misfornøiede „ledere“ i menigheten og denne „fisking“ for sig selv eller sine venner, naar valg av prest skal foretages i en menighet er vel kjendt.

 Forfatteren er ogsaa opmerksom paa at altfor stor vegt lægges paa det utvortes — de sociale tilstelninger for at samle penge, mens det personlige opbyggelses­arbeide og den enkeltes offervillighet ikke holder maal med bekjendelsen. Han merker ogsaa en tendens til overfladiskhet i selve det aandelige arbeide, — en jagen efter noget nyt: nye prædikanter, „reformerte metoder“ osv. Som motsætning skildrer han vækkelsen i Glenfield menighet. Mange av læserne som var med i vækkelsen i nittiaarene vil i denne skildring kjende sig igjen. Man finder igjen de dype spor av synd og naade. [6]

 Et lyst og vakkert eksempel er tegnet i de to unge troende: Martin Warnes og Malinda Anderson, som i konfirmations­tiden fandt Herren og senere fandt hinanden for samliv og samvirke ute paa missionsmarken. Disse unge mennesker er som vaarbud om at vore menigheters troende ungdom vil fortsætte de gamles arbeide herhjemme — og bære evangeliet længere frem til fjerne land og folk.

 Fortællingen er i det hele tat meget interessant. Den blev læst med stor interesse — av mange endog med begeistring — i Folkebladet. Den „slog igjennem.“ Og det vil ikke si saa ganske litet, naar man erindrer, hvor haardt det er for os norsk-amerikanere at vurdere noget som skrives av nogen av vore egne.

 Ta og læs denne fortælling. Den rører ved mangt og meget som vi møter med i menighets­arbeidet. Den vil hjælpe os til at sætte pris paa alt opofrende arbeide i menigheten, og at undgaa nogen av de skjær hvorpaa manges menighets­arbeide har strandet.

Minneapolis, i december, 1921.

Paul Winther.