Norske Folke- og Huldre-eventyr/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Norske folke- og huldre-eventyr - De tre bukkerne Bruse.jpg
Der var en gang tre Bukke, som skulde gaa til Sæters og gjøre sig fede, og alle tre saa hedte de Bukken Bruse. Paa Veien var der en Bro over en Fos, som de skulde over, og
Norske folke- og huldre-eventyr - De tre bukkerne Bruse 2.jpg

under den Broen boede et stort, fælt Trold, med Øine som Tintallerkener, og Næse saa lang som et Riveskaft. Først saa kom den yngste Bukken Bruse og skulde over Broen. Trip, trap, trip, trap, sagde det i Broen. — »Hvem er det, som tripper paa min Bro?« skreg Troldet. — »Aa, det er den mindste Bukken Bruse; jeg skal til Sæters og gjøre mig fed,« sagde Bukken, den Var saa fin i Maalet. — »Nu kommer jeg og ta’r Dig!« sagde Troldet. — »Aa nei, tag ikke mig, for jeg er saa liden jeg, bi bare lidt, saa kommer den mellemste Bukken Bruse, han er meget større.C« — »Ja nok!« sagde Troldet.

Om en liden Stund saa kom den mellemste Bukken Bruse og skulde over Broen: Trip, trap, trip, trap, trip, trap, sagde det i Broen. — »Hvem er det, som tripper paa min Bro?« skreg Troldet. — »Aa, det er den mellemste Bukken Bruse, som skal til Sæters og gjøre sig fed,« — sagde Bukken, den Var ikke fin i Maalet den. — »Nu kommer jeg og ta’r Dig!« sagde Troldet. — »Aa nei, tag ikke mig, men bi lidt, saa kommer den store Bukken Bruse, han er meget, meget større.« — »Ja nok da!« sagde Troldet.

Ret som det var, saa kom den store Bukken Bruse: Trip, trap, trip, trap, trip, trap, sagde det i Broen, den var saa tung, at Broen baade knagede og bragede under den. — »Hvem er det, som tramper paa min Bro?« skreg Troldet. — »Det er den store Bukken Bruse« sagde Bukken, den var saa fælt grov i Maalet. — »Nu kommer jeg og ta’r Dig!« skreg Troldet.


 »Ja kom Dul! Jeg har to Spjud, —
Med dem skal jeg stinge Dine Øine ud!
 Jeg har to store Kampestene,
Med dem skal jeg knuse baade Marv og Bene!«

sagde Bukken, og saa fløi den paa Troldet og stak ud Øinene

paa det, slog itu baade Marv og Bene, og stangede det ud i Fossen, og saa gik den til Sæters. Der blev Bukkene saa fede, saa fede, at de næsten ikke orkede at gaa hjem igjen, og er ikke Fedtet gaaet af dem, saa er de det endnu. Og Snip, Snap, Snude, her er det Eventyr ude.