Leachman's Norsk Engelsk Lomme-Ordbog

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Dette verket er ufullstendig. Hvis du vil hjelpe til med å fullføre det, se hjelpesidene og Stilmanualen, eller skriv en kommentar.
LEACHMAN'SLEACHMAN'S
NORSK-ENGELSKENGELSK-NORSK
LOMME-ORDBOGLOMME-ORDBOG
Norwegian-English Pocket DictionaryEnglish-Norwegian Pocket Dictionary

AND

Manual of Useful Information

MANUFACTURED BY

THE HERMAN VOSS COMPANY

MILWAUKEE, WIS. U. S. A.


Copyright, 1897, By J. Leachman & SonsCopyright, 1899, By J. Leachman & Sons

Forord.[rediger]

Foreliggende lille værk indeholder 25,000 engelske ord med tilsvarende norsk-danske udtryk. Bogens hovedhensigt er at sætte læseren istand til i en haandevendig at greie engelske ord, som han ikke forstaar. Det er selvsagt, at kun de almindeligste af de tilsvarende norske ord kunde tages med i en virkelig lommeordbog som denne; men saa er det engelske ordforraad saa meget mere omfangsrigt—her er 10,000 flere ord end der blev brugt af Shakespeare, Englands største og ordrigeste forfatter!

Vi har ogsaa vedføiet parlamentariske regler, staveregler, bogstaveringsregler, punkteringsregler rentesregning og mange andre nyttige oplysninger, som ret ofte vil komme vel med i dot daglige live.

Udgiverne.


aa - ab[rediger]

aa, river.abacist, regnemester.
aaben, open, unclosed.aback, bag, tilbage.
aabenbar, manifest.abactor, kvægtyv.
aabenbare, reveal.abacus, regnebræt.
aabenbarelse, manifestation, unfolding.abaft, agter, agterlig.
aabenhed, openness.abaisance, buk, nejen.
aabenhjertet, frank.abajour, skraa aabning.
aabenlydt, loudly.abalienate, afhænde.
aabenlys, manifest.abalienation, afhændelse, overdragelse.
aabenmundet, babbling.abandon, forlade.
aabne, open, inaugurate.abase, lade gaa ned.
aabning, opening, hole.abash, gjøre undselig.
aabred, riverside.abate, gjøre, modløs.
aadsel, carcass.abattoir, slagterhus.
aag, yoke.abbacy, abbeds-rettighed.
aager, usury.abbess, abbedisse.
aagerkarl, usurer.abbey, abbedi.
aagfri, unsubdued.abbot, abbed.
aagre, practice usury.abbreviate, forkorte.
aakande, waterlily.abdicate, fratræde.
aal, eel.abdomen, underliv.
aaleie, bed of a river.abduct, bortføre.
aaløb, current of a river.aberration, vildfarelse.
aand, spirit, ghost.abet, tilskynde.
aande, breath, breathe.abeyance, venten paa hjemfald.
aandeagtig, ghostly.abhor, afsky.
aandelig, intellectual.abhorrence, afsky.
aandelyd, aspiration.abide, blive, tøve, bo.
aandelære, pneumatology.abigail, kammerpige.
aandeløs, breathless.ability, duelighed.
aandemaner, conjurer.abject, forkastet.
aanden, breath.abjure, afsværge.
aandesyn, vision.ablation, borttagelse.
aandetro, spiritualism.ablative, borttagende.
aandig, spiritual.ablaze, flammende.
aandløs, spiritless.able, duelig, dygtig.
aandløshed, [dullness or] dulness.ablution, renselse.
aandrig, clever.abnegation, fornegtelse.
aandrighed, cleverness.abnormal, vanskabt.
aandsanlæg, abilities.aboard, ombord.
aandsfattig, poor, dull.abode, bolig.
aandsfornegter, materialist.abolish, ophæve.
aandsfortærende, tiresome.abominable, afskyelig.
aandsfraværende, absent-minded.abominate, afsky, hade.
aandsfriskhed, soundness of mind.aboriginal, oprindelig.
aandsmoden, ripe.abortion, misfødsel.
aandsnærværende, ready-witted, quick.abortive, mislykket.
aandsretning, bias.abound, have overflodighed.
aandssløv, idiotic.about, omkring.
aar, year.above, ovenover.
aarbøger, annals.abrade, afskrabe.
aare, vein, oar.abreast, side om side.
aaregaffel, crutch.abridge, forkorte.
aarehinde, choroid.abridgment, forkortning, udtog.
aareknude, varix.abroad, udenlands.
aarelade, bleed.abrogate, ophæve.
aaresnepper, lancet.abrupt, afbrudt.
aarelang, years.abscess, svulst, byld.
aaresprængt, veined.abscission, afskjærelse.
aaretag, stroke.abscond, skjule sig.
aarfugl, grouse.absence, fraværelse.
aargang, year's file.absent, fraværende.
aarhundrede, century.absinthe, malurt.
aaring, yearling.absolute, uindskrænket, egenmægtig, fri.
aarle, early.absolution, frikjendelse.
aarlig, yearly, annual.absolve, frikjende.
aarpenge,annuity.absorb, indsuge, sluge.
aarsag, cause, reason.abstain, afholde sig.
aarsdag, anniversary.abstemious, afholden.
aarstid, season.abstinence, afholdenhed.
aarsvækst, crop.abstract, afdrage.
aarvaagen, vigilant.abstract, abstraheret.
aarvej, crop of a year.abstruse, skjult.
aarvis, by the year.absurd, urimelig.
aas, ridge, beam.abundance, mængde.
aasyn, face, visage.abuse, misbruge.
aasæde, residence.abusive, skjendende.
aate, bait, lure.abut, støde paa.
aavirke, cut down.abyss, afgrund.
abbed, abbot.
abbedisse, abbess.
abbedi, abbey.
abdicere, abdicate.
abe, monkey.
abeagtig, apish.
abekat, monkey.
aberi, aping.
abespil, foolery.
abild, apple-tree.
abnorm, abnormal.
abonnement, subscription.
aborre, perch.
abort, miscarrage.
absint, wormwood.
absoluth, absolute.
absolvere, absolve.
absorbere, absorb.
abstrakt, abstract.

ac - af[rediger]

ad, to, towards, along.acacia, akacie.
adcitere, call, summon.academic, akademisk.
addere, add.academy, akademi.
adel, nobility.accede, komme til.
adfærd, conduct.accelerate, fremskynde.
adgaug, admittance.accent, aksent.
adieu, good-bye.accentuate, aksentuere, sætte tonetegn.
adjektiv, adjective.accept, modtage.
adkomst, access, title.acceptable, antagelig.
adlyde, obey.acceptance, modtagelse, honorere vexel.
administration, administration.acceptation, antagelse.
admittere, admit.access, tilgang.
adoptere, adopt.accessible, tilgjængelig.
adresse, address.accession, tilkomst.
adresbog, directory.accessit, belønning.
adræt, nimble, agile.accessory, delagtig.
adskille, part, divide.accident, uheld.
adskillelig, separable.accidental, tilfældig.
adskillelse, separation.acclaim, give bifald.
adskillig, considerable.acclamation, bifaldsraab.
adsplitte, scatter.acclivity, hævning.
adsprede, disperse.accolade, omfavnelse.
adspredt, scattered.accommodate, imødekomme, lempe.
adspredthed, absence of mind.accommodation, bekvemmelighed.
adspørge, ask, interrogate.accompaniment, ledsagelse.
adstadig, staid, steady.accompany, ledsage.
advare, warn, caution.accomplice, deltager.
advarsel, warning.accomplish, fuldbyrde.
adverbium, adverb.accomplished, dannet.
advokat, lawyer.accomplishment, fuldbyrdelse, uddannelse.
af, by, for, from, in, of.accord, akkord.
afart, variety.accordance, overensstemmelse.
afbanke, beat out.accordion, akkordion.
afbankning, thrashing.accost, tiltale.
afbarke, to bark.accouchement, barsel.
afbeite, graze off.account, regnskab.
afbenyttelse, use.accountable, ansvarlig.
afbetale, pay off.accoutre, smykke.
afbide, bite off.accredit, fæste tro til.
afbigt, apology.accretion, tilvæxt.
afbilde, form, model.accrue, tiltage.
afbildning, picture.accumulate, opdynge.
afbillede, image.accuracy, nøjagtighed.
afblade, pluck off.accurately, nøjagtig.
afblanke, polish.accursed, fordømt, ond.
afblege, bleach out.accuse, anklage, dadle.
afblomstre, fade, decay.accustom, vænne.
afblomstring, fading.ace, es, [paa et kort].
afblæse, blow off.acephalous, hovedlös.
afbrud, intermission.acerb, sur, bitter.
afbrugt, done with.ache, smerte, værk.
afbryde, break off.achieve, fuldende.
afbræk, detriment.achievement, udførelse.
afbrænde, burn down.achromatic, farveløs.
afbygd, remote district.acid, syre, sur, skarp.
afbyrd, progeny.acidulated, syrlig.
afbytning, exchange.acknowledge, erkjende.
afbøde, ward off, parry.acknowledgement, erkjendelse.
afbøie, bend aside.acme, spids, top.
afbørste, brush off.acne, finne, filipins.
afdampe, evaporate.acolyte, akolyth.
afdanke, cast off.aconite, gift.
afdele, divide, part.acorn, agern.
afdeling, division.acoustic, akustisk.
afdrag, part payment.acoustics, lære om lyden.
afdrage, pull, take off.acquaint, gjøre bekjendt.
afdragsvis, instalments.acquaintance, bekjendtskab.
afdreie, turn smooth.acquiesce, samtykke.
afdunste, evaporate.acquire, erhverve.
afdække, uncover.acquirement, erhvervelse, talenter.
afdæmme, dam up.acquisition, vinding.
afdæmpe, subdue.acquit, løslade, befri.
affald, fall, waste.acquittal, frikjendelse.
affalmet, faded.acre, 4,848 kvadrat yd.
affarve, decolour.acreage, antal acres.
affatte, draw up.acrid, bidende, skarp.
affekt, excitement.acrimony, skarphed.
affektation, affectation.acrobat, akrobat.
affinere, refine.acrodynia, en sygdom.
afflaa, skin, flay off.across, korsvis.
affløde, skim off.acrostic, navnedigt.
affolke, depopulate.act, handlen, virken.
affordre, demand.action, handling.
afforme, form, shape.active, virksom, rask.
affyre, fire, let off.actor, skuespiller.
affældig, decayed.actress, skuespillerinde.
affærdige, dispatch.actual, virkelig.
affære, affair, business.actually, virkelig.
afgaa, depart, start.actuality, virkelighed.
afgang, departure.actuary, aktuarius.
afgift, rent, tax, duty.actuate, tilskynde.
afgive, yield, produce.acumen, skarp, spids.
afgjort, liked, decided.acute, skarp, heftig.
afglans, reflection.acutely, fin, akurat.
afgrund, abyss, gulf.adage, ordsprog.
afgrøde, crop, produce.adagio, langsomt.
afgud, false god, idol.adamant, haard sten.
afgjøre, finish, decide.adapt, passe, indrette.
afhandle, discuss.adaptability, anvendelighed.
afholde, prevent, hinder.add, tilføie, addere.
afholdenhed, abstinence, abstemiousness.adder, otterslange.
afholdt, liked, popular.addendum, en tilföielse.
afhugge, cut, chop off.addicted, hengiven.
afhylle, uncover.addition, tilføielse.
afhænde, dispose of.addle, tom, hul.
afhængig, dependent.address, adressere.
afkald, renunciation.address, tale, tiltale.
afklare, clear, clarify.adduce, fremføre.
afklippe, clip, cut off.adept, lærd, erfaren.
afklæde, undress, strip.adequate, være lig.
afkog, decoction.adhere, hænge ved.
afkom, offspring, issue.adherence, vedhængen.
afkorte, shorten.adhesion, vedhængen.
afkrog, nook, recess.adhesive, klæbende.
afkræfte, weaken.adieu, farvel.
afkvitte, deduct, set off.adipose, fedtet, fed.
afkjøbe, buy off.adjacent, tilgrændsende.
afkjøle, refrigerate.adjective, adjektiv.
afkjøling, cooling.adjoin, tilføie.
aflaase, lock.adjourn, opsætte.
aflad, cessation, indulgence.adjudge, tildømme.
aflade, cease.adjudicate, tilkjende.
aflagre, season, store.adjudication, tilkjendelse, tilkjenforenet.
aflang, oblong.adjunct, umiddelbart.
aflede, draw, turn off.adjure, besværge.
aflette, lift off.adjust, berigtige, stille.
aflevere, deliver, leave.adjutant, adjutant.
aflide, pass, elapse.adjuvant, behjælpelig
afliggende, remote.
afligne, adjust.
afliniere, rule.
aflive, slay, murder.
aflodde, parcel out.
aflokke, draw from.
aflosse, unload.
aflukke, partition, lock.
aflyse, proclaim, revoke.
aflæsse, unload.
afløb, outlet, result.
afløbsrende, gutter.
aflønning, pay, wages.
afløse, relieve, untie.
afmaalt, measured.
afmagt, feebleness.
afmale, paint, portray.
afmane, dissuade.
afmarch, marching off.
afmatte, exhaust.
atmelde, recall, revoke.
afmægtig, powerless.
afmægtighed, impotence.
afmønstre, discharge, pay off.
afnoppe, burl.
afnøde, extort from.
afparre, parry.
afpasse, adapt, suit.
afperse, press out.
afpille, pluck off.
afplatte, flatten.
afplyndre, plunder.
afpolere, polish.
afprelling, rebound.
afpresse, press out.
afprikke, dot off.
afprutte, beat down.
afpræg, impression.
afpudse, clean, polish.
afregning, account.
afreise, depart, leave.
afrids, sketch.
afrive, tear off, pull off.
afruske, twitch, shake.
afrustning, disarming.
afsanke, gather, glean.
afsats, stop, offset.
afse, spare.
afseile, sail.
afsende, send, dispatch.
afsender, sender.
afsides, remote, retired.
afsige, renounce.
afsigelse, countermanding, passing.
afsind, madness.
afsindig, insane, crazy.
afskaffe, abolish.
afsked, discharge, leave.
afskedige, dismiss.
afskibe, ship.
afskrift, copy.
afskrive, write out.
afskrue, unscrew.
afsky, detest, disgust.
afskyde, fire, shoot.
afskyelig, detestable.
afskylning, washing.
afskjære, cut off.
afslag, refusal, denial.
afslide, wear off.
afslidt, worn.
afslutte, complete.
afsløre, unveil.
afsnit, section, period.
afsondre, separate.
afsondret, isolated.
afsone, expiate.
afspeile, reflect, mirror.
afspænde, unbuckle.
afstaa, resign, give up.
afstamme, descend.
afstand, distance.
afsted, away, forward.
afstemme, vote, ballot.
afstikke, mark out.
afstikkende, glaring.
afstraffe, punish.
afstraffelse, punishment.
afstumpe, curtail, dock.
afstøbe, cast, found.
afstøve, dust.
afsværge, forswear.
afsynge, sing.
afsætte, remove.
afsætning, sale.
afsættelse, removal.
afsøge, search.
aftagende, decrease.
aftakke, discharge.