Lappiske Eventyr og Folkesagn/Stallo og Rigepaal

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Alb. Cammermeyers Forlag (s. 109-110).
35. Stallo og Rigepaal.
(Fra Lyngen. Meddelt.)

En Stallo kom paa sine Streiftog engang nedover Nordnæsfjeidet, paa østre Side af Storfjorden, i Lyn­gen, men blev itide opdaget af Beboerne paa Nord­næsgaarden, saaledes at de kunde tage Flugten og føre med sig alle de Baade, som fandtes ved Stran­den. Stallo havde saaledes ingen Farkost at sætte over Fjorden med, men i Mangel af Baad gjorde han sig en Flaade af Tømmerstokke og lagde paa denne i Vei med at ro over Fjorden. Da Beboerne paa vestre Side saa ham komme roende, bleve de helt for­skrækkede, men en Mand paa Gaarden Øxvig ved Navn Paal, som for sin Rigdom havde faaet Navnet Rigepaal, vovede sig til at reise ham imøde. Han tog Fiskeredskaber med sig i Baaden og roede i Begyn­delsen omkring, som om han fiskede efter Sei. Da Stallo nærmede sig Landet lige overfor Karnæs Gaard, tilraabte Rigepaal ham og spurgte, hvor han agtede sig hen og i hvad Ærinde. Stallo svarede ved at spørge igjen, om han vidste, hvor Rigepaal boede. „Jo,“ svarede Rigepaal, det vidste han godt. „Men hvad vil du ham?“ „Jeg vil prøve Styrke med ham!“ svarede Stallo. „Dersom jeg overvinder ham, skal hans Rigdom tilhøre mig. Dersom han vinder, faar han alt det Sølv, jeg har.“ „Det vil vorde dig en let Sag at overvinde ham,“ mælede Rigepaal, „thi han er mere rig end stærk.“ Glad herover, bad Stallo nu Fiskeren om at vise ham det Sted, hvor Rigepaal boede. Solen stod netop midt indover Fjorden. „Der lige under Sol­øiet!“ svarede Rigepaal. Da Solen stod Stallo lige i øinene, havde han ondt for at se Land og maatte skygge med Hænderne for at kunne opdage Stedet. Dette mærkede Paal. tog hurtigt sin Bue op og skjød Stallo en Pil igjennem Skuldrene. Han bemægtigede sig der­paa Stallos Bælte og alle de kostbare Sølvsager, som hang deri. Stallos afsjælede Legeme bragte han hen til Skogholmen og lagde det indunder en fremstaaende Helle samt dækkede det derpaa med en Stenrøs. Og­saa her paastaa Lapperne, at deres Forfædre have fundet Menneskeben. Gaarden, hvorpaa Rigepaal bo­ede, kaldes endnu Paalspladsen.