Kondoren/Kapittel 10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 81-87).
X
TOBAINDIANEREN.


Og vaaren gik.

De friske grønne farver paa Pampassletten fik en anden karakter. Det let bølgende græsteppe, som var oversaadd med blomster, overskyggedes av nogen tykke graagrønne planter, som stak sine grove, piggede hoder frem. Det var tidslerne, der utfoldet sine mægtige skud,—de vokste som smaa trær, der kunde bli flere meter høie, de rykket ind over den frodige udyrkede jord som panserklædte krigere, hvem intet bet paa.

Snart lignet steppen en eneste turnipsmark—et tidslernes jungelkrat, hvor Pumaen sniker sig ind mellem buskene, Marraen—Argentinas hare—hopper omkring og Viscachaen—præriehunden—graver sine faldgruber under jorden. Og aperne, vampyrerne, og de smaa tropiske krokodiller, hvilke nødig gir sig ikast med andet end de allermindste indianerbarn—streifer omkring i Corrientes vældige sumper.

Men kondoren, den nye verdens kjæmpefugl, staar paa smaahøienes top mellem de græssende kvæg- og faareflokker og speider utover som en trofast skildvakt . . . altid aarvaaken . . . og vaktsom . . . Dagens og de store vidders vældige hersker. . . .

Jonas Fjeld kom ridende gjennem en ophugget sti, som førte ut til Ferejos kvægrancho. I nordøst saaes konturen av Chacolandskapets mørke skoger.

Han fulgtes av en høi indianer av et meget eiendommelig utseende. Han sat som støpt paa hesten, der var enkelt opsadlet—uten alle de tungvinte greier, som gauchoen belæsser sine dyr med. Det merkeligste ved denne mand var hans haar og hud. Haaret stod om hans hode som en gulbrun glorie—i bløte, tunge krøller. Hans hud var haard og tyk som en bøffels og de litt skjæve øine gav ham et vist mongolsk utseende.

Og dog var denne velbyggede rødhud født i Sydamerikas hjerte—dypt inde i de store uutforskede sumper, hvor Pilcomayo-Fiskefloden—har sine kilder.

Fjeld hadde lagt merke til den høie, ensomme indianer med det brede bryst og den rolige holdning. Skjæbnen hadde ført Paquai mange hundrede mil fra sit hjem og sit folk. Han var tobaindianer og tilhørte den berømte og berygtede stamme, som endnu lever frie, frygtede og uavhængige i sumpene opover mot Mallo Grasso. Som ganske ung mand hadde han ledsaget jesuiterpræsten Fallize helt op til Amazonflodens kilder, hvor den modige Guds mand døde av solstik. . . I en ynkelig forfatning slet Paquai sig tilbake til byen Cujaba, hvor presterne tok sig av ham og polerte ham for vilddyrsinstinkterne. Herfra kom han altid længere sydover, og nu red Paquai med stolt holdning og vaktsomme ører ved siden av den hvite kjæmpe med de blaa, sørgmodige øine og de forfærdelige næver. . .

Gauchoerne kom nu ingen vei. Pasteros skjæbne hadde git dem noget at tænke paa. Der bet ikke staal paa den europæiske bison. Og hans mot avvæbnet dem . . . det lammet deres armer. . . . og det allerværste var, at selve den hellige jomfru hadde kastet sin elsk paa tyrannen. . . . . Ikke destomindre maatte han dø. . . . Pasteros knuste skalle skrek paa hevn. . . og livet var ikke værd en centesimo, saalænge »Kondoren«s utaalelige herskerøine tok dovenskapen og drukkenskapen fra dem.

Men gauchoernes smaa anslag mislykkedes totalt siden Paquai, den tykhudede toba, aldrig forlot sin herre. Den farvede hedning lugtet alle rænker med sin høkenæse, og hans øine opdaget de sindrike faldgruber, som de med saamegen kunst hadde laget. . . .

De to mænd red i taushet gjennem hulveien ind paa Estanciaens dyrkede omraade. Damptreskemaskinernes hæse støn naadde deres ører og slaamaskinernes skratten lød til dem fra de uendelige hvetemarker. . . .

—Der er kommet en europæer til Estanciaen, herre, sa Paquai pludselig. Hans stemme var haard og skarp. Der var aarhundreders vildkultur i denne underlige, gurglende struperøst. . .

—Jeg hører det, sa Fjeld kort.

—Han skal til Amazonas, fortsatte indianeren nølende.—Og vil ha Paquai med.

Fjeld blev opmerksom.

—Hva svarte du?

—At jeg ikke forlater dig, herre. Min plads er ved din side. . . Og Amazonas er farlig . . . men skjøn.

—Hvad het den fremmede og hvad var han?

—Hans navn kjender jeg ikke, herre. Men han vil utforske landet der, hvor kun den mørke mands fot har traadt. Der hvor de vældige floder fra vest og nord møtes. . . Han vilde finde vandveien, sa han, fra Amazonas til Orinoko. . . Det var en modig mand. . .

—Hvorfor det, Paquai!

—Fordi han vil dø, før han naar det store hav i nord. Amazonas sumper har tusen farer for den hvite mand. Kun de røde krigere av Chipon og Toba samt de ynkelige Charantes kan taale urskogens giftaande og slettens feberhete. Pater Fallize var en saare sterk mand, og hans vilje var ild, men han segnet under mangotræet og døde.. . .

Fjeld red længe i taushet.

—Paquai sa han pludselig og holdt sin hest an, jeg skulde gjerne prøve urskogen. Her lurer ogsaa døden overalt . . , hvem vet, om ikke mine chancer er bedre oppe ved Amazonas? . . .

Indianeren saa alvorlig paa ham.

—Kondoren trives ikke i urskogen, sa han. Der leker kun de brogede fugler, kolibrien og flamingoen. Der er ikke luft for de mægtige vingeslag.

Fjeld trak paa skuldrene.

—Spanierne har gaat veien fra øst mot vest—fra Peru til Amazonflodens munding. Orellano og Pedro de Texeiras. Hvorfor skulde ikke vi kunde greie det? . . Undres paa, om den fremmede vil ha mig med? jeg længes videre. . . —Da jeg svarte europæeren, at jeg ikke vilde forlate dig, herre—spurte han efter dig. Hans hurtige dampbaat ligger ved Atajo . . han reiser om nogen dage.. . . Det er de hellige fædre i Buenos, som har sagt ham, at jeg var manden, som kunde føre ham fra Cujaba ind i Amazonas.

Fjeld blev ridende videre i taushet. Han kom pludselig til at tænke paa Donna Francesca. Hvor han holdt av den unge livlige kreolerinde, som viste ham saamegen godhet og fortrolighet. Han var blit som en far og lærer for hende. . . Naar han i siestaens hellige time sat ved hendes hængekøie og talte om alt det, som bevæget ham, var det, som om sorgen og ulykken fik et forsonende skjær . . . Han følte det som en isløsning i sit indre. . . Mindet om den eneste kvinde, han elsket straalte for ham . . . og av og til var det, som om der snek sig et svakt lysstreif ind i hans sind et haab om engang, før livets sol gik ned, at sænke sit angrende hode i sin hustrus skjød . . . med bøn om tilgivelse for tyven og drabsmanden.

Ja—Don Manuels datter var hans gode aand . . . hans længsel, hans anger, hans haab. . . De red ind paa pladsen utenfor Estanciaen. En kraftig, firskaaret blond mand stod utenfor verandaen og sparket utaalmodig i sanden. Han var klædt i khaki og hadde en korkhjelm paa hodet. Hans ansigt var aapent og energisk og hans bevægelser meget livlige.

Da han saa Fjeld og hans ledsager, gik han hurtig hen imot dem.

—Er det arbeidsformanden, sa han paa engelsk og tok et hurtig maal av manden foran sig.

—Ja, svarte Fjeld paa samme sprog og steg av hesten. Hvad ønsker De?

—Mit navn er Magnus Torell fra Stockholm, sa den fremmede.

Jeg har leiet en dampbaat i Buenos Ayres og er paa vei til Cujaba for derfra at utforske Amazonflodens kilder.

—Jeg er Johnny Stone, svarte Fjeld med et smil. Og jeg er født i Kristiania for 30 aar siden, tilføiet han paa norsk.

Svensken stirret forundret paa ham.

—Det kan jeg kalde et held, sa han paa svensk. Vi er jo næsten landsmænd.

—Ja næsten

De trykket hinandens hænder og blev venner, til døden skilte dem ad.