Historisk Tidsskrift/Femte række/Andet bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Til forvaltningsrettens historie. Brunla len og lensmænd.
Særskilt om Henrik Krummedikes forleninger i Norge.
Av advokat Lorents Rynning 1
Lidt om en vestnorsk stormandsæt i 12te aarh.
Av professor Magnus Olsen 181
Om det norske folks opfatning av tronfølgen før 1660.
Av professor dr. Oscar Alb. Johnsen 190
Ledingsmandskabets størrelse i Norges middelalder.
Av riksarkivar Ebbe Hertzberg 243
Bemærkninger gjort paa en reise i Norge sommeren 1824.
Av kammerherre M. F. Irgens-Bergh. Meddelt av fru Sofie Aubert Lindbæk 277
Norge og de Britiske Øer i middelalderen.
Av professor dr. Alexander Bugge 299
Sagaernes opfatning av vor gamle historie.
Av professor dr. Halvdan Koht 379
Det andre norske historikermøte, Kristiania juli 1912 397
3dje internationale historiker-kongres i London 1913.
Meddelt av professor dr. Halvdan Koht 411
Litteratur:
B. E. Bendixen, De tyske haandverkere paa norsk grund i middelalderen. (Ved Alexander Bugge) 222
Thorvald Boye, De væbnede neutralitetsforbund (Ved Halvdan Koht) 234
A. Ræder, L’arbitrage international chez les Hellènes. (Ved S. Eitrem) 421
Arnold Ræstad, Kongens strømme. (Ved Alexander Bugge) 428
O. A. Øverland De norske bygdemagasiner (Ved Oscar Alb. Johnsen) 440
G. Tank, Om betydningen av ordet bygdealmenning (Ved Oscar Alb. Johnsen) 441
Robert Neiiendam, Breve fra danske Skuespillere og Skuespillerinder, 2. bind (Ved F. Bull) 443
Arkæologisk litteratur (Oldtiden; A Bugge, Norges historie, 1. halvbind; H Schetelig, Vestlandske graver fra Jernalderen). (Ved Helge Gjessing) 444

Register til Historisk Tidsskrift, femte række, andet bind.
Ved bibliotekar A. Kjær 457

Rettelser 499

Den Norske Historiske Forening 1906, 1911 og 1912 I
Medlemsfortegnelse pr. 11 1914 XVII