Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

15. Efter Bylovene at dømme vare Byerne i ældre Tider saavidt muligt anlagte efter samme Plan. Hovedgaderne (stræti) gik parallelt med Bryggerne (bryggjur), hvilke i fortløbende Række vare byggede ud i Vandet langsmed den Side af Havnen (vágr), der vendte mod Byen. Disse Hovedgader afbrødes i visse Afstande ved bredere Tvergader, kaldte Almindinger (almenningar), der saaledes dannede den aabneste og fornemste Communication mellem den øvre Deel af Byen og Bryggerne. Dog var der ogsaa i Stykkerne mellem to Almindinger mindre og smalere Gader eller Passager (veitr), for Fodgængere; og desforuden skulde man fra Bryggen kunne gaa gjennem ethvert Gaardsrum til Gaden paa den modsatte Side. Husene vare byggede med Gavlerne mod Gaden og Bryggen; hver Gaard (garðr) indtog sædvanligviis et meget stort Rum, og vilde efter vort Talebrug siges at bestaa af flere Gaarde, alle med fælles Gaardsrum; man kunde derfor og sælge hele, halve, ja fjerdedeels Gaarde. Hver Gade, Alminding og Veit, ja hver Gaard havde sit eget Navn.