Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

15. Efter Bylovene at dømme vare Byerne i ældre Tider ſaavidt muligt anlagte efter ſamme Plan. Hovedgaderne (stræti) gik parallelt med Bryggerne (bryggjur), hvilke i fortløbende Række vare byggede ud i Vandet langsmed den Side af Havnen (vágr), der vendte mod Byen. Disſe Hovedgader afbrødes i visſe Afſtande ved bredere Tvergader, kaldte Almindinger (almenningar), der ſaaledes dannede den aabneſte og fornemſte Communication mellem den øvre Deel af Byen og Bryggerne. Dog var der ogſaa i Stykkerne mellem to Almindinger mindre og ſmalere Gader eller Pasſager (veitr), for Fodgængere; og desforuden ſkulde man fra Bryggen kunne gaa gjennem ethvert Gaardsrum til Gaden paa den modſatte Side. Huſene vare byggede med Gavlerne mod Gaden og Bryggen; hver Gaard (garðr) indtog ſædvanligviis et meget ſtort Rum, og vilde efter vort Talebrug ſiges at beſtaa af flere Gaarde, alle med fælles Gaardsrum; man kunde derfor og ſælge hele, halve, ja fjerdedeels Gaarde. Hver Gade, Alminding og Veit, ja hver Gaard havde ſit eget Navn.