Himmel Ande kom med naade

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
11.
Tone: Overmaade fuld av naade.

Himmel Ande kom med naade.
Kom med ljos og liv og fred!
Du med guddomsvelde raade,
Kjærleiks kraft lat strøyma ned!
Livsens ord du oss maa tyda,
So det gjer sin gjerning god.
Og me glade det kann lyda.
Fyll vaar sjæl med heilag glod!

Herre Krist, me deg vil beda:
Kom med lækjedom og liv!
Kom til oss i sorg og gleda
Og din fred oss alle giv!
Kom til alle hjarto saara,
Som paa syndebyrdi ber!
Tak burt synder, sorg og taara,
Tal din fred til hjarto her!

Høyr oss, Fader, Son og Ande,
Du som evigt var og er!
Fri oss ut or synd og vande,
Rett di hand til alle her!
Kom til gamle, kom til unge.
So vaar sjæl vert sterk og glad!
Daa me syng med glod paa tunge:
Herren er paa denne stad.

Etter Elevine Heede, (d. 1883), norsk lærar.


Denne teksten er offentleg eigedom av di forfattaren døydde for meir enn 70 år sidan.