Forfatter:Hjalmar Christensen

Fra Wikikilden
Hjalmar Christensen
Hjalmar Christensen
Født 5. mai 1869, Førde
Død 29. desember 1925
Norsk skjønnlitterær og kulturhistorisk forfatter

Tekster[rediger]

Artikler[rediger]

 • Bergens Tidende
  • «Den norske Presses Udvikling i det 19de Aarhundrede», i nr. 341, 2. desember 1905 1 2 3
  • «Samtiden. 2det halvaar 1909», i nr. 12, 14. januar 1910 [1]
  • «Bjørnstjerne Bjørnson: Gro-tid», i nr. 46, 13. januar 1913 2
  • «Reisebrev til „Bergens Tidende“», i nr. 127, 13. mai 1914 3 3 6 6 7 7
  • «Mennesket og krigen», i nr. 232, 30. august 1914 [2]
  • «En Bonde», i nr. 338, 12. desember 1914 [3]
  • «Lit de parade», i nr. 164, 25. juni 1915 [4]
  • «Av nutidens folke- og racepsykologi», i nr. 7, 9. januar 1916 2 3
  • «„Arbeiderne har skapt alle verdens rigdomme“», i nr. 144, 3. juni 1916 [5]
  • «Den næste krig», i nr. 285, 25. oktober 1916 [6] 2
  • «Gunnar Heiberg», i nr. 342, 22. desember 1916 [7]
  • «Den indrepolitiske situation i Donaumonarkiet», i nr. 19, 20. januar 1917 1 2
  • «Tysk politik og selskapet paa hotel Adlon», i nr. 75, 19. mars 1917 [8]
  • «Raahet», i nr. 85, 29. mars 1917 [9]
  • «Svenskerne og vi», i nr. 88, 1. april 1917 [10]
 • Morgenbladet
  • «Sven Hedin og norsk Nationalfølelse», i nr. 36, 1914
  • «Det lykkelige Valg», i nr. 45, 1914
  • «Moltke Moe. Sidste Hefte av „Samtiden“», i nr. 52, 29. januar 1914 [11]
  • «Østerriges „Overfald“ paa Serbien», i nr. 382, 30. juli 1914 [12]
  • «England, Tyskland og de smaa germaniske folk», i nr. 388, 2. august 1914 [13]
  • «Nationalhistorisk forfuskning», i nr. 3, 3. januar 1915 [14]
  • «Det skjønne Frankrige», i nr. 10, 7. januar 1915 1 2
  • «Professor Koht og den historiske Sandhed», i nr. 30, 19. januar 1915 [15]
  • «Sympati og Antipati. Brudstykker av en Livsanskuelse», i nr. 61, 5. februar 1915 1 2 3 4
  • «Gjensyn», i nr. 90, 21. februar 1915 1 2 3 4 6
  • «Politiske Spørsmaal» [Anmeldelse av Rudolf Kjellén: Politiske essayer. Andre samlingen. Hugo Gebers förlag, Stockholm], i nr. 143, 21. mars 1915 [16]
  • «Et Ungdomsstevne og et Program. Hvad Castberg vil», i nr. 321, 2. juli 1915 2 3
  • «Sommer i Indre Sogn», i nr. 347, 16. juli 1915 [17] 2
  • «Parlamentarismens Fallit», i nr. 352, 18. juli 1915 2
  • «Far og Søn», i nr. 34, 30. juli 1915 1 2 3
  • «Neutralitet og Retfærdighet», i nr. 554, november 1915
  • «Den demokratiske Tanke og Skolen», i nr. 587, november 1915
  • «Forbudsbevægelsen i Sverige», i nr. 605, desember 1915
  • «Fra Carl Johans Tiden», i nr. 619, desember 1915
  • «Den europæiske Politik og S. C. Hammers Bok», i nr. 630, desember 1915
  • «Svensk og norsk Socialisme», i nr. 201, 19. april 1916 [18]
  • «Fra den socialistiske Blomsterhave. En Buket», nr. 209, 26. april 1916 [19]
  • «„Førernes skamløse Forræderi“», i nr. 226, 5. mai 1916 [20]
  • «Lærdomme og Misforstaaelser», i nr. 241, 13. ma 1916 [21]
  • «Svensk historisk Literatur» [Anmeldelse av Lydia Wahlström: Svenskar från förra seklet. Benjamin Höljer – Hans Järta. Norstedt & Söners Forlag, og Hugo Wachtmeister: Anteckningar och bref från Carl Johanstiden. Ur landshöfdingen grefve Hans Wachtmeister d.ä.s papper. Norstedt & Söners Forlag], i nr. 248, 17. mai 1916 [22]
  • «Forsvarsnihilisterne som Optimister og som Pessimister», i nr. 290, 10. juni 1916 [23]
  • «Stor-Serbien», i nr. 321, 28. juni 1916 [2 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_19160628_98_321_2]
  • «Erobrede Landes Stilling», i nr. 507, 8. oktober 1916 [24]
  • «Norsk Bismarckliteratur», i nr. 577, 16. november 1916 [25]
  • «Morgenbladet og de norske hjem», i nr. 4, januar 1919
  • «En episode av den franske revolution», i nr. 15, januar 1919
  • «En „bygderoman“», i nr. 144, 16. mars 1919 [26]
  • «Verdens gjenopbyggelse» [Anmeldelse av Bertrand Russell: Världens återuppbyggelse. Svenska andelsförlaget. På svensk ved August Carr], i nr. 158, 23. mars 1919 [27]
  • «Knut Hamsun 4de august 1859–4de august 1919», i nr. 387, 2. august 1919 [28]
  • «Koren Wiberg: Helene Duncan», i nr. 623, 11. desember 1919 [29]
  • «En mand og hans tanker» [Anmeldelse av I. Isaachsen: Tanker. H. Aschehoug & Co.], i nr. 642, 20. desember 1919 [30]
  • «Wien», i nr. 650, 27. desember 1919 [31]
  • «Bondereformbevægelsen i Norden» [Anmeldelse av J. D. W. Westenholz: Prisskrift om folkemængden i bondestanden. Med indledning og oplysninger af Alexander Rasmussen. M. P. Madssens Boghandel, Kjøbenhavn 1772–1919], i nr. 650, 27. desember 1919 [32]
  • «Montenegro og den nye sydslaviske stat», i nr. 329, 5. juli 1920 2
  • «Carl XII’s eventyr», i nr. 72, 5. mars 1921 1 2
  • «Det europæiske gjenreisningsarbeide», i nr. 176, 184, juni 1922


Tekster av denne forfatteren er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden. Oversettelser eller senere utgaver kan være beskyttet av opphavsretten.