Folkeeventyr (1852)/40

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Der var engang tre Bukke, som skulde gåe til Sæters og gjøre sig fede, og alle tre saa hedte de Bukken Bruse. Paa Veien var der en Bro over en Fos, som de skulde over, og under den Broen boede der et stort fælt Trold med Øine som Tintalerkener og Næse så lang som et Riveskaft. Først så kom den yngste Bukken Bruse og skulde over Broen. Trip trap, trip trap, sagde det i Broen. "Hvem er det, som tripper på min Bro?" skreg Troldet. "Å, det er den mindste Bukken Bruse; jeg skal til Sæters og gjøre mig fed," sagde Bukken, den var saa fiin i Maalet. "Nu kommer jeg og tager dig!" sagde Troldet. "Aa nei, tag ikke mig, for jeg er så liden, jeg, bi bare lidt, så kommer den mellemste Bukken Bruse, han er meget større." "Ja nok," sagde Troldet.

Om en liden Stund saa kom den mellemste Bukken Bruse og skulde over Broen: trip trap, trip trap, trip trap, sagde det i Broen. "Hvem er det, som tripper på min Bro?" skreg Troldet. "Å, det er den mellemste Bukken Bruse, som skal til Sæters og gjøre sig fed," sagde Bukken, den var ikke fiin i Maalet, den. "Nu kommer jeg og tager jeg dig," sagde Troldet. "Aa nei, tag ikke mig, men bi lidt, saa kommer den store Bukken Bruse, han er meget, meget større." "Ja nok da," sagde Troldet. Ret som det var, saa kom den store Bukken Bruse; trip trap, trip trap, trip trap, trip trap, sagde det i Broen, den var saa tung, at Broen baade knagede og bragede under den. "Hvem er det, som tramper paa min Bro?" skreg Troldet. "Det er den store Bukken Bruse!" sagde Bukken, den var saa fælt grov i Maalet. "Nu kommer jeg og tager dig!" skreg Troldet.

"Ja kom du! jeg har to Spjut!
Med dem skal jeg stinge dine Øine ut.
 Jeg har to store Kampestene!
Med dem skal jeg knuse baade Marv og Bene."

sagde Bukken, og saa fløi den paa Troldet og stak Øinene ud paa det, slog itu baade Marv og Been, og stangede det ud i Fossen, og saa gik den til Sæters. Der blev Bukkene saa fede, saa fede, at de næsten ikke aarkede at gaae hjem igjen, og er ikke Fedtet gaaet af dem, saa er de det endnu, og Snip, Snap, Snude, saa er det Eventyr ude.