Fattigdommens Tilintetgjørelse/Tillæg

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Oversatt av Ukjent.
F. Røhler (s. 32-35).
Beregning af udgifter og Indtægter

for en Agerdyrknings-Koloni.

Ved Udløbet af det 1ste Aar.
Udgifter. Indtægter.
Frank. Frank.
1781 Arbeidere a 318 Fr. 566,358 1,210,212
120 Familier. En Familie regnet til 3 Arbeidere 114,480
Tillægslønning for 190 Formænd a 36 Fr. 6,840
19 Agerdyrknings-Direktører a 1800 Fr. 34,200
1 Gouverneur 6,000
Middelværdien af Udsæden til 23 Fr. 20 c. pr. Hectare 82,638
Anskaffelse af 7124 St. Kreature a 36 Fr. 20 c. 257,889 [1]
Stalde og Skuur 100,000
Administrationsomkostninger 10,000
Interesse af 3,562 Hectarer 31,807
162 Baraquer a 11 Mand a 130 Frank 21,060 168,019
120 Baraquer for en Familie a 100 Frank 12,000
Redskaber 50,000
1,293,272
Regjeringens Gave 1,293,272
Ved Udløbet af det 2det Aar.
Udgifter. Indtægter.
Frank. Frank.
Samme Udgifter som det foregaaende Aar 1,210,212. 168,019.
Udgifts-Forhøielse hvert Aar 120 nye Familier, 1 Directeur, 12 Formænd 116,712.
120 Baraquer 12,000.
Interesse af de nyer Jorder 31,807.
Redskaber 5,000.
Nye Administrations-Omkostninger og Underholdning 2,500.
1,378,231.
Regjeringens Gave 1,246,701.
Intrade af 3,562 Hectare a 65 Fr. 231,530.
1,378,231.
Ved Udløbet af det 3die Aar.
Udgifter. Indtægter.
Frank. Frank.
Samme Udgifter som foregaaende Aar 1,378,231.
Forøgelse 168,019.
1,546,250.
Regjeringens Gave 851,660.
Intrade af 3,562 Hectarer a 130 Frank 463,060.
Do. af 3,562 Hectarer a 65 Frank 231,530.
1,546,250.
Ved Udløbet af 4de Aar.
Udgifter. Indtægter.
Frank. Frank.
Samme Udgifter som foregaaende Aar 1,546,250.
Forøgelse 168,019.
1,714,269.
Regjeringens Gave 325,089.
Intrade af 3,562 Hectarer a 195 Frank 694,590.
Do. af 3,562 Hectarer a 130 Frank 463,060.
Do. af 3,562 Hcctarer a 65 Frank 231,530.
1,714,269.
Ved Udløbet af 5te Aar.
Udgifter. Indtægter.
Frank. Frank.
Udgifter 1,882,288.
Intrade fra de foregaaende Aar 1,714,269.
Aarlig regelmæssig Forhøielse 694,590.
2,408,859.
Overskud 526,571.
Man seer saaledes at Udgifterne forhøies hvert Aar med 168,019 Frank.
Indtægterne med 694,590
Efter Udløbet af 10 Aar vil Indtægterne være 5,81,309 Frank.
Udgifterne 2,722,383
Overskud 3,158,926 Frank.

Alle Jorderne vil være opryddede efter Forløbet af 20 Aar, men de vil ikke være i opdyrket Stand førinden Udløbet af det 23de Aar. I dette Tidsrum vil Omkostningerne, som fra det 20de Aar ere faststaaende, udgjøre

4,402,373 Frank.
Indtægterne vil være 13,391,800
Netto Overskud 9,489,227 Frank.

Da vi for Lethed i Beregningen har taget Indtægter og Udgifter for Departement, saa har man blot at multiplicere disse Resultater med 86, og vi vil see hele Frankrig efter 20 Aars Forløb have følgende Resultater:

Regjeringen har i 4 Aar givet 311,038,092 Frank saaledes:
Det første Aar 111,221,392 Frank.
Det andet Aar 98,616,286
Det tredie Aar 73,242,760
Det fjerde Aar 27,957,654
Summa 311,038,092
De aarlige Indtægter vil være 1,194,691,800
De aarlige Udgifter for 86 Kolonier 378,622,278
Foreningens Overskud 816,072,522 Frank.

206,400 Familier, 153,166 Arbeidere af den fattige Klasse vil være underholdte.

Frankrig vil være beriget med 12 Millioner nye Kreature. Regjeringen vil kunne have en forøget Indkomstskat af omtrent 37 Millioner, uden at regne Afgiften for Husene og Forhøielsen i de indirekte Skatter.

————————
NB. 1 Hectare = 10,000 Mètres.
1 Metre = 3 Fod Norsk.
1 Franks = 23 Skill. Norsk.

  1. Vi have ikke indbefattet i Omkostningerne Kreaturenes Underholdning, da Gjødselen og Kjødet som de afgive, stiger til et Beløb stort 545,180,518 Fr., som langt overgaaer Værdien af deres Underholdning.