De norske Retskilder og deres Anvendelse

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Indhold.
Første Afsnit.
Indledende Forklaringer.
Side.
§ 1. Om Retsbegrebet.
1. Definition. (Anmærkning: om Brugen af Ordet «Ret»). 2. Ret er uafhængig af den Enkeltes vedtagelse 3. Retsreglerne ere i Almindelighed aftvingelige. 4. Forholdet mellem Ret og Moral. 5. Forholdet mellem Ret og Religion. (Anm. 1: Historiske Oplysninger om opfattelsen af Bibelen som Retskilde; Anm. 2: Hvorvidt Kirkeretten bør kaldes «Ret»). 6. Om Inddelingen i positiv og almindelig (naturlig) Ret; al Ret er positiv. (Anmærkning: Dogmehistoriske Oplysninger angaaende «Naturretten») 1–18
§ 2. Om Retskildernes Begreb og Inddeling.
1. Om Retskildernes Begreb. 2. Om Retskildemes Inddeling; skreven og uskreven Ret. (Anm. 1: Om den forskjellige Brug af Udtrykkene «skreven» og «uskreven Ret.» Anm. 2: Kontrakter ere ikke Retskilder) 18–21
§ 3. Offentlig Ret og Privatret.
1. Den positive Rets Inddeling i offentlig og privat Ret; de forskjellige Dele af den offentlige Ret. 2. Hvorvidt der i Henseende til Gyldighed er nogen Rangorden mellem de forskjellige Dele af Retssystemet eller de forskjellige Retskilder; Folkeret, grundlovsbestemt Ret. 3. Retsomraadets forskjellige Udstrækning for forskjellige Dele af Retssystemet. (Anm. Om Traktaters Egenskab af Retskilde) 21–24
§ 4. Den norske Privatrets almindelige Del. Literatur.
1. Om Betydningen og Begrænsningen af «Privatrettens almindelige Del». 2. Den norske og danske Privatrets almindelige Del; dens Literatur. 3. Fremmed Literatur. 24–27

Side:Aubert - De norske Retskilder.djvu/10 Side:Aubert - De norske Retskilder.djvu/11 Side:Aubert - De norske Retskilder.djvu/12 Side:Aubert - De norske Retskilder.djvu/13 Side:Aubert - De norske Retskilder.djvu/14 Side:Aubert - De norske Retskilder.djvu/15 Side:Aubert - De norske Retskilder.djvu/16

Side:Aubert - De norske Retskilder.djvu/17


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.