Breve fra Kongo/Forord

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Aschehoug & Co. (W. Nygaard) (s. forord).

Advokat V. M. Aubert blev Høsten 1904 udnævnt til Dommer i Kongo med Bolig i Stanleyville; i 1908 afgik han ved Døden sammesteds.

I Løbet af 1905—1908 sendte han en Række Breve til et af vore større Dagblade om Forholdene dernede.

Man har troet at disse Breve ved at udgives i Bogform ogsaa kunde paaregne Publikums Interesse i videre Kredse.

Samtidig har man medtaget nogle Breve fra Seilerlivet langs Kysten og fra Skilivet paa Høiderne, som vistnok vil læses med Fornøielse af „Billes“ mange Venner.