Brødreskifte

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Alb. Cammermeyers Forlag (s. 31-32).

I Stadsbygden ved Throndhjemsfjorden ligger der en gaard, som kaldes Brødreskifte eller Brøskift, som det i daglig tale heder. Hvorledes den fik dette besynderlige navn, skal efter sagnet være foregaaet paa følgende maade.

To brødre skulde bytte gaarden efter sin fader. Delingen blev foretaget gang paa gang; men stedse fandt den yngste søn sig forurettet og forlangte mere. Den ældste af brødrene, som var mere medgjørlig, var altid villig til at rette sig efter den yngres ønsker, saa urimelig de end maatte være. En nat – nogle siger, natten efter, at en saadan deling var foregaaet – faldt der en stor sten ud af bjerget ovenfor gaarden. Den rullede nedover markerne til fjæren, hvor den blev liggende. Dens vei betegnedes ved en dyb fure, som den havde ridset. Om morgenen saa man straks, at den var det rette delemerke mellem gaardparterne; men husebygningeme var lagte til den ældre broders del. Ikke desmindre gav den yngste broder sig nu tilfreds, da han i denne deling saa Guds finger.

Almindelig fortalt og kjendt nordenfjelds.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.