Baron von Münchhausens vidunderlige historier og eventyr/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Münchhausen-15-Niende sjøreise-1.png

Jeg foretok en anden reise og det helt fra England til Ostindien i følge med kaptein Hamilton. Jeg hadde en hønsehund med mig som i ordets egentligste forstand var ubetalelig, ti den bedrog mig aldrig. En dag da vi efter sikker beregning endnu var trehundrede meter fjernet fra land varslet hunden. Jeg saa den staa i vagtstilling mer end en time og meddelte dette fænomen til kapteinen og officererne idet jeg forsikret dem at vi maatte være nær land, da min hund veiret vildt. Jeg maatte finde mig i at bli haanlig utleet, hvad der imidlertid slet ikke forandret min gode tro paa min hund.

Efter megen snak frem og tilbake erklærte jeg kapteinen like ut at jeg hadde mere tillid til min fuglehunds næse end til hele mandskapets øine og og væddet dristig hundrede guinier — den akkorderte pris for min reise paa, at vi inden en halv time var gaat, vilde finde vildt.

Kapteinen som var en udmerket mand, begyndte igjen at le og bad mr. Crawford, vor skibskirurg, om at føle mig paa pulsen. Den lærde doktor gjorde det og erklærte, at jeg var fuldstændig frisk. Nu begyndte de at hviske sammen, men det lykkedes mig dog at forståa enkelte ord av deres samtale.

«Han er ikke ved sine fulde fem», sa kapteinen, «jeg kan ikke som mand av ære slaa til paa et saadant veddemaal».

«Jeg er av ganske motsat mening», sa kirurgen. «Baronen er ved sin fulde forstand; han har bare mere tillid til sin hunds lugtesans end til vore officerers kundskap. I ethvert fald vil han tape, og det har han fortjent.»

«Det er ikke fornuftig av mig at indgaa et saadant veddemaal», gjentok kapteinen. «Imidlertid kan jeg komme fra det med anstand, naar jeg betaler ham pengene tilbake efter at ha vundet dem.»

Hunden hadde under denne samtale ikke rørt sig av flekken, hvad der bestyrket mig i min formodning. ]eg opfordred for anden gang kapteinen til at vedde, og denne gang slog han til.

Vi hadde netop uttalt det høitidelige «top», da nogen matroser som fisket med line i en baat som var bundet paa agterut fik en uhyre sælhund som de straks hev ombord. Man begyndte at skjære den op, og hvad fandt man i dens buk? seks par levende akerhøns!

De stakkars dyr maatte nok ha ligget længe derinde, for en av hønsene laa paa fem egg og paa et av dem holdt der paa at gaa hul i det øieblik fisken blev skaaret op.

Vi opklækket de unge fugle sammen med et kuld katunger som netop var kommet til verden nogen minutter iforveien. Den gamle kattemor var likesaa glad i dem som i sine egne unger og var altid utrøstelig naar en av akerhønsene fjernet sig for langt og ikke kom tilbake straks. Da der i vor fangst var fire høner som avvekslende ruget, saa var vort bord stedse for synt med vildt, saalænge reisen varte.

For at belønne min gode hund for de hundrede guinier den hadde latt mig vinde, ga jeg den hvergang de avspiste hønseben, ja av og til fik den ogsaa en hel høne.