Baron von Münchhausens vidunderlige historier og eventyr/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Efterat baronen hadde endt sin fortælling om reisen i Ægypten, og vilde begi sig tilsengs, var imidlertid tilhørernes noget søvnige opmerksomhet blit vakt ved ordet harem. Man vilde gjerne faa høre mere om dette, men baronen var ubevægelig; for dog ikke at være for avvisende mot sine venners bønner erklærte han sig villig til at fortælle nogen træk fra livet hos dette eiendommelige folk og fortsatte:

Efter min tilbakekomst fra Ægypten stod jeg høist i gunst hos storsultanen; jeg blev som man sier baade pot og pande. Hans høihet kunde ikke leve uten mig og bad mig hver dag til middag og aften. Jeg maa medgi, mine herrer, at av alle magthavere i verden holder den tyrkiske keiser det bedste bord, hvad maten angaar naturligvis, for De vet at Muhammed forbyr de troende at smake vin. Man maa derfor gi avkald paa at drikke et glas god vin, naar man spiser hos en tyrker. Hvad der ikke sker offentlig, sker ikke sjelden i al hemmelighet og trods koranen forstaar mangen tyrker sig likesaagodt paa et glas god vin som en tysk prælat. Det var ogsaa tilfældet hos hans majestæt.

Ved middagen som generalsuperintendenten, det vil si slotsprovsten overvar, som uttalte velsignelsen og taksigelsen foran og efter maaltidet, var der ikke tale om vin. Da man reiste sig fra bordet, ventet der dog hans høihet en flaske god vin i hans kabinet.

En dag gjorde sultanen tegn til mig at jeg skulde følge ham. Da han hadde lukket døren efter os, tok han en flaske ut av skapet og sa:

«Münchhausen, jeg vet at I kristne forstaar eder paa vin. Her er en flaske tokayer, den eneste jeg eier, og jeg er overbevist om at De i hele Deres liv ikke har smakt noget bedre.»

Med disse ord fyldte han vore glas, og vi tømte dem i lange drag.

«Hm,» sa han, «hvad sier De til det? Ikke sandt, den er udmerket.»

«Ja, vinen er god,» svarte jeg, «men med Deres høihets tilladelse maa jeg dog si, at jeg nok har smakt den bedre og det til og med i Wien hos keiser Karl den sjette. Sandt for dyden, jeg skulde ønske Deres høihet selv kunde ha smakt den.»

«Kjære Münchhausen, jeg vil ikke krænke Dem», svarte han; «men jeg tror det er umulig at finde en bedre tokayer; jeg fik denne ene flaske av en mægtig magnat som gjorde meget væsen av den.»

«Han har spillet Dem et puds, Deres høihet! Der er stor forskjel paa tokayer og tokaijer. Skal vi vedde om, at jeg om en time skal skaffe en flaske tokayer direkte fra den keiserlige kjelder i Wien, som skal ha en ganske anden smak end denne.»

«Münchhausen, jeg tror De praler.»

«Jeg praler ikke; om en time skal jeg bringe Deres høihet en flaske tokayer fra keiseren av Østerrikes kjelder og det av en ganske anden sort end denne som river i halsen.»

«Münchhausen! Münchhausen! De vil gjøre Dem lystig over mig; det behager mig ikke. Jeg har altid kjendt Dem som en fornuftig sandhetselskende mand, men nu maa jeg næsten tro at De knipser ad sandheten!»

«Nu, Deres høihet, slaa til! Hvis jeg ikke holder mit ord — og Deres høihet vet at jeg ikke ynder at skryte — da kan Deres høihet rolig skjære halsen over paa mig, og mit hode er dog ikke nogen bagatel. Det er min indsats, hvad er Deres?»

«Top, jeg slaar til. Hvis flasken ikke er her om fire kvarter, saa lar jeg uten barmhjertighet skjære hodet av Dem; for jeg har ikke for vane at la mig spøke med, selv ikke av mine bedste venner. — Holder De derimot Deres løfte, saa kan De forsyne Dem fra mit skatkammer med saa meget guld, sølv, perler og edelstene som det sterkeste menneske er istand til at slæpe bort.»

«Det kalder jeg talt som en mand,» svarte jeg. Jeg forlangte pen og blæk og skrev til keiserinde Maria Theresia følgende brev:

«Deres majestæt har uten tvil som keiserrikets universalarving ogsaa arvet Deres ophøiede fars vinkjælder. Turde jeg vove at fremkomme med en bøn om at gi overbringeren herav en flaske av den tokayer som jeg saa ofte har drukket med Deres salige far. Men av bedste sort, for det gjælder et veddemaal. Jeg griper leiligheten til at forsikre Deres majestæt om min dypeste ærbødighet og har jeg hermed den ære o. s. v., o. s. v.

Baron von Münchhausen.

Da klokken allerede var fem minutter over tre, saa ga jeg brevet til min kurer uten at forsegle det; han tok loddene av sig og bega sig straks paa vei til Wien.

Da det var skedd, tømte sultanen og jeg resten av hans flaske i forventning om flasken fra keiserinde Maria Theresia. Klokken slog et kvart over tre, halvfire, tre kvart paa fire, og kureren kom endnu ikke. Jeg tilstaar at jeg følte mig ikke vel, og det saa meget mer som hans høihet av og til saa paa klokkesnoren, som om han vilde la bøddelen kalde. Han tillot

mig imidlertid at faa gaa ned i haven for at trække frisk luft, men lot

rigtignok to stumme følge mig som ikke skulde slippe mig av øinene. Viseren pekte paa fem minutter i fire; jeg vil tilstaa, at jeg blev grepet av dødsangst. I denne pinlige stilling sendte jeg bud efter min hører og min skytter. De kom straks; min hører la sig paa jorden for at høre, om min løper ikke skulde komme. Til min største fortvilelse meddelte han at langt fra os laa løperen og snorket i den dypeste søvn. Neppe hadde min tapre skytter hørt dette, saa løp han op paa en høi terrasse, og da han strakte sig paa taaspidserne for bedre at kunne se, ropte han: «Sandelig jeg ser ham den dovning. Han ligger ved foten av en ek i nærheten av Belgrad og har flasken ved siden av sig. Vent blot, jeg skal kildre ham litt.»

Dermed la han an, og sendte en hel ladning ind i løvet paa eketræet. En hagl av ekenøtter, grener og blade raslet ned over den sovende, og i angst over at han hadde sovet for længe paaskyndet han sit løp i den grad, at han klokken tre og niogfemti og et halvt minut stod foran sultanen med flasken og en egenhændig billet fra keiserinde Maria Theresia. Sultanen grep flasken straks og smakte paa den med ubeskrivelig velbehag.

«Münchhausen», sa den høie gourmand, «De vil ikke ta mig det ilde op, om jeg beholder denne flaske for mig selv alene. De har mere anseelse i Wien end jeg og kan lettere skaffe Dem en igjen.»

Dermed lukket han flasken ind i sit skap, stak nøklen i bukselommen og ringte paa sin skatmester. Hvilken fortryllende lyd!

«Jeg maa betale et veddemaal», sa han til denne. «Hør, du skal la min ven Münchhausen ta saameget guld, perler og kostbare stene av min skat som det sterkeste menneske kan bære. Gaa.»

Skatmesteren bøiet sig til jorden for sin herre som hjertelig rystet mine

hænder og avskediget os begge.

De kan tænke dem, at jeg ikke tøvet noget øieblik for at drage mig sultanens befaling til nytte. Jeg befalte min sterke mand at bringe en stor hampesæk som jeg bega mig avsted mig til skatkammeret. Jeg forsikrer dem, der var ikke stort igjen da vi forlot det. Utaalmodig ilte jeg med mit bytte til havnen, skaffet den største baat jeg kunde finde og lot ankeret lette for at la min skat bringe i sikkethet før noget ubehagelig skulde ske.

Hvad jeg hadde frygtet, skedde ogsaa virkelig. Skatmesteren lot døren staa aapen — det var overflødig at laase den — og ilte til sultanen for at melde ham paa hvilken indbringende maate jeg hadde benyttet mig av hans gavmildhet. Hans høihet blev som rammet av lynet og angret for sent sin overilede handlemaate. Han befalte sin storadmiral at forfølge mig med hele sin flaate og gjøre mig begripelig at han ikke hadde forstaat veddemaalet saaledes. Jeg hadde bare to miles forsprang, og da jeg saa den tyrkiske flaate med fulde seil styre løs paa mig da maa jeg tilstaa at jeg atter syntes mit hode sat løst paa mine skuldre igjen. Men jeg hadde jo glemt at jeg hadde min blæser.

«Deres eksellense kan være ganske uten bekymring,» sa han til mig. Han anbragte sig paa bakdækket, saaledes at hans ene næsebor var rettet mot den tyrkiske flaate, det andet vendte md mot vort skib, og begyndte at blæse med saadan voldsomhet, at flaaten med masterne brækket og seil og tougverk ganske forreves blev drevet i havn, og mit skib naadde Italiens kyster i løpet av nogen timer.

Jeg fik imidlertid liten nytte av mine skatte. Ti tiltrods for alle motsatte forsikringer fra bibliotekar Jagemann i Weimar er tiggeriet i Italien saa frækt og politiet saa slet, at jeg ga ut størsteparten av min rigdom i almisser. Resten blev stjaalet av stratenrøvere paa Lorettos hellige grund, da jeg reiste til Rom. Knegtene gjorde sig ingen samvittighet av dette rov, ti en tusendel av hvad de stjal fra mig var rikelig nok til at de i Rom kunde kjøpe sig avlad for deres hele følge og deres børn og børnebørn. Men, mine herrer, det er over min sedvanlige sengetid — altsaa god nat!