Anne og Alet/Forord

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
B. O. Sørensens Forlag (s. v-vi).

Forfatteren af de efterfølgende Linjer har i dem villet levere en med Sandheden overensſtemmende Beretning om Søſtrene Annes og Alets Forbrydelſer og tragiſke Død, en Begivenhed, ſom af Hr. Daa er bleven placeret mellem norſke „Sagn“, og ſom af Hr. Faye er bleven meget urigtigt fortalt i hans „Bidrag til Øieſtads Præſters og Præſtegjelds Hiſtorie“. Forfatteren har troet, at en ſaadan Beretning maatte kunne interesſere idetmindſte Mange i den Egn, der har været Skuepladſen for de meddelte ſørgelige Tildragelſer, og han har derfor med al Flid ſøgt efter de Oplysninger, ſom endnu kunne tilveiebringes ſaavel gjennem mundtlig Overlevering ſom gjennem ſkriftlige Dokumenter. Udbyttet vil findes i nærværende aldeles fordringsløſe, lille Arbeide.

Forfatteren har ſluttelig meget at takke DHrr. Sorenſkriver Lasſon i Lilleſand, Rigsarchivar Birkeland i Kriſtiania og Juſtitsſecretair Schønning i Kjøbenhavn for den mod ham udviſte forekommende Velvilje under hans Efterforſkninger, en Velvilje, uden hvilken denne lille Bog ikke vilde være bleven til.

Forf.