Stattholderskapets bekjentgjørelse av 27. januar 1814

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Statholderskapets bekjentgjørelse av 27. januar 1814

av [[Forfatter:|ukjent]]


Bekjendtgjørelse.

I Betragtning af den nærværende Pengemangel mellem Mand og Mand, og for at sætte Rigets Indvaanere istand til med større Lethed at afdrage de paabudne Skatter, har jeg fundet mig foranlediget til, at lade udfærdige Beviser til en Sum af Tre Millioner Rigsbankdaler, lydende paa 50, 25, 15, 5 og 1 Rigsbankdaler Navne-Værdie, hvilke ville vorde modtagne i alle offentlige Casser og Oppebørelser i Norge til Skatters og Afgivters Betaling for indeværende og Neste Aar; og, forsaavidt ikke til Slutningen af 1815 paa denne Maade indkomne, indløses de ved Norske Zahlcasse eller Stiftsamtstue-Casserne i Bergen og Throndhjem. Imidlertid kunne de roullere mellem Mand og Mand for deres paalydende Sum.

 Dette bringes herved til almindelig Kundskab.

  Statholderskabet i Norge, Christiania den 27de Januar 1814.

Christian Frederik
v. Holten.