Sommerens forlis

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Høisommertiden skraaner alt mot høsten,
og trærnes kroner luter under fylden —
O, efteraaret røber sig paa røsten,
før nogen gren i skogene er gylden!

De unge slegter sværmer, hver vil smake
af livets lykkelige sødmestrøm,
men tilgi en, som frossen staar tilbake
og fabler i sit hjerte med en drøm.

Hans hemmelige følelse blir baaren
til vinteren i krigens første aar —
da alle lande higet imot vaaren,
den unge frelsende, den skjønne vaar!
— — — — — — — —


Han ser en storm bli til i tætte skyer
og suse ned, med natten i sit fang
til en af krigens skadeskutte byer,
den første julekveld, ved solnedgang —

Den seiler gjennem repene, som ringer,
den stuper sig i dypet nær og fjern,
og sønderriver klangene, som klinger
fra alle klokkers tonekjære jern.

Og domens høie kobbertak og taarne
blir slettet ut i evighetens rum,
men under hvælvet knæler slegten stum,
og venter, evangelium skal vaarne —

En englehær af mødre ligger bøide
med panderne mot barnas myke haar,
men op i stormen peker taarnets høide
og vidner koldt om denne barndoms kaar:

At disse smaa paa sine mødres skjød
mot visse drømme ingenting betød —
at kampen mot den nytteløse grænse,
som Sagas klinge gjennem marken skar,


forhindrer deres fædre i at ændse
det ømme omrids, kjærligheten har —
den sikre grænse, som en mor fornemmer
i ungens aandertde og lyse lemmer.
— — — — — — — —

Saa strømmer stormen videre, og suser
i vildelse til andre landes skog,
imellem høie kirketaarn og huser,
dit krigens smerter endnu ikke jog —

Bak røde ruter straaler julehyggen,
men medens barna danser om sit træ,
staar du, en far, kanhænde skjult i skyggen,
med hjertet tynget af en fremmed vé. —

Du ser paa barna i den lyse kveld,
og snur dig gysende, og spør dig selv:
Er denne skat, som jeg faar lov at nyde,
allikevel en skat — som jeg skal yde?

Er barn og hustru kun en liten del
af mandens rummelige, sterke sjæl?
En kjærlig krans, hans sjæl maa kunne sprænge,
og strø for stormene med blomst og frø,

det øieblik, hans hjerte skulde trænge
beviset for hans evne til at dø?

Da staar hun stille foran dig, din kvinde,
og du, du aander op og ryster af
det frygteiige, pludselige krav,
og knytter begge næverne i sinne —
Du ser den lange række mænd, som maatte,
som maatte ofre, maatte rives hen,
som svek sit voksne virke, og forraadte
sit hjem for en idé: at være mænd —
og du forstaar, de maa ha oversteget
sin manddoms maal og er blit mænd — for meget.

Og slik bestyrket gaar du frem i stuen
til juletræet og den glade kreds,
og raker op i gløderne paa gruen,
og føler dig saa rolig og tilfreds?
Du lover villig hjemmet al din tid
de strenge dage, gjennem stille strid.

Men atter melder angsten sig, og atter
tar tvilen dumpt til orde i dit blod:
Mon ikke kvindesmil og barnelatter
er altfor fagre vilkaar for dit mod?

Bak dine lukte øine kan du se
den gamle djævel døden som idé,
som stiger mellem stjernerne og spør:
Naar ikke han det høieste, som tør?

Dit hjerte skriker, dine lyse skatte
blir falmede og taakede med ett —
Du trænger større utsyn for at fatte,
om stuen eller stjernerne har ret. —

Og som et svar paa ropet i dit sind
gaar døren op, og stormen styrter ind,
og suset fylder dig saa sterkt, at førend
den spæde jul i granen er brændt ned,
staar du paa tærskelen i aapne døren
med kappen om din krop og vil afsted!

Du tar din gamle vandringsstav og hatten —
du sikrer op mot ødeheimen stum —
men venter intet fra det mørke rum,
der kirken sturer — derfra kommer natten!

Nei, du gaar rastløs frem paa alfarvei
med dine begge hænder foran dig,
og hus og hytter flyter uten form
forbi dig i den underlige storm!

Og saa omsider føler dine fingrer,
at veien i det tomme hører op,
og noget skjælvende og frodigt slingrer
sit bøielige virvar om din krop. —

En krone, fuld af fugtighet, som dynker
dit øienbryn med taarer, der du gaar,
og lukker sig bak ryggen din og synker,
og du staar ganske stille og forstaar:

Her sættes alting varmt og ømt ilive —
her gives livet paa den sande maate —
hvad det i skogene betyr: at give,
gjør dine vaate øine dobbelt vaate —
den samme barndom, du har nys forladt,
staar dypt begravet i den mørke nat —
den duft, hvoraf din hustrus arm er fuld,
er gjemt, berusende i markens muld —
det er, som om dit kjød og blod blør over
i svangre skoger, hvori som’ren sover —
da blomstrer hele verden i din krop,
saa begge dine hænder løftes op —
her, hvor de hemmelige knopper frister
en liten død i trærnes sorte kvister,
her inde skjælver evangelium
i vekstens heftige mysterium —

du styrter dig paa knæ i pilgrimskaapen
og bøier kinden mot den nakne jord
og føler, at den dufter og er aapen,
og hører mørke afgrundsdype ord:
I, som forraader mig! Fra skjulte steder
det vilde foraar knurrer efter Eder!
— — — — — — — —

Og vaaren reiser sig, saa verden skjælver,
og ved dens høie luftning, kort og braa,
det brister frem, det grønne paa det graa,
og der gaar hul paa alle frosne elver!

Se, lyset spragler sig i fossens sprut —
der gror i hulen, dyrene gaar ut.
Den lange vinters sten er slængt fra graven,
og solen spruter ild i foraarshaven.

Den strækker straalerne og jager op
et blod af blomstring i de skjøre skoger,
og speiler sig i bladene paa ploger,
som brøiter i den tunge tælekrop. —
Og gjennem hvælvet i de tomme kroner
slaar ut et fint, usynlig spind af toner!


Du hører med, med dine øine klare
af himmelen, og solen, og din fot
er tung og brun og mulden som en rot,
og du er fri, en mand i skogen bare. — —

Men — som du sværmer slik og tramper spor,
sker noget sælsomt med den vaate jord —
En anden dyster skjælving fra det fjerne,
en angstfuld bølge i det vare muld,
vil gripe dig og tvinge dig paa knærne
og paa dit ansigt kaste dig omkuld!

Du styrter slagen op paa berget dér,
og fatter i din vaande, hvad det er:
Mens jorden suser ind i morgenrøden
og søker sommeren i festlig færd,
saa vil en sværm af slegter under sverd
fremdeles holde verden fast i døden!
— — — —

Men der paa berget stanser du og stirrer
med ryggen støttet mot et mægtigt træ,
og vender halvt dit hode for at se
den høie hær af unge trær, som dirrer. —


Du føler stige slik en spænding, mand,
som aldrig du har følt for noget land!
Dit hjerte svømmer over, hør den buldrer
den vaate storm i skogene der bak,
og trærne løfter sine sterke skuldrer
og stormer alle lande og tar tak!

De skrider festligt — møtes de med skud,
faar milliarder knopper gjennembrudd —
og græsset vokser — stuper der en krop,
flyr myriader sommerfugler op.
Og vangen blaaner ut i blomst og spænder
et lyst og flyvende og flygtigt nett,
som fanger md igjen med fine hænder
de mørke mænd, som slet sig fra sin ætt. —

Men som du staar paa bergene og ser,
saa stivner du — saa blekner du, som ler —
Du hører slegten snærre, du kan se den
befri sig og slaa ut fra hav til hav —
den brænder, herjer i sit eget Eden
og sliter rasende dets blomster af,

og gjennem sommerskogens brændte furer
gaar alle horderne fra nær og fjern

ut paa det mørke sletteland, som durer
i en forrykende orkan af jern. —

Her møter den sit maal, den vilde vrimmel,
her er det, Livet blomstrer ved at gis —
her ute staar den aapen, deres himmel,
i denne pøl begynder paradis!

Da hevner livet sig — i samme stund
som hæren stormer, taper den sin grund
og blir en sværm af likedanne taaber,
som intet husker, og som intet haaber —

som dræper, dør, som plattes ned i pølen
foruten skikkelse og ansigtstræk,
og marken murrer under men’skesølen,
orkanen tordner, sletterne slaar spræk — —

saa brister alt, saa reiser den sig, vangen,
med lik og levende i blodig storm,
og seiler et sekund og viser vrangen
og styrter hæsligt sammen uten form. —

Og alle træme kramper sig i barken,
og solens straaler størkner allesteds,
selv dine blomster her i ødemarken
blir graa af smerte i det grønne græs.


Og saa en aften kan dit øie ane,
at livet knækker i sin lidenskap,
og luften synker, lik en fillet fane,
som hyller brusende det store tap!
— — — —
Ja, slik var sommereventyret ute.
Din drøm er ute. Du snur ryggen til.
Og siden saa kan skoger staa og lute
med blomster og med frugter, som de vil.

Dit sind kan se, hvor tomme de gjør efter,
hvad de har gjort i sine somre før,
foruten salighet og uten kræfter —
et liv, som smiler, men i smug forblør!

Men der du skrider paa den tyste vang,
saa fanges dine sanser af en sang:
Du ser en digter, som berust lar hænge
de fine blomsters fald i sine strenge —
som lukker øinene og suger ind
en moden verdens sødme i sit sind!

Hans kappe flagrer, og hans fingrer feirer
den store, evige natur, som seirer —
han kaller bergene og solen Gud,
og kysser henrykt lyren, som en brud!


Da ryster du af væmmelse og vrede,
og stanser ham,poeten, i hans glæde!
Ja, jag ham! Tro ham ikke paa gebærden,
du, som har trodd paa vekstens paradis!
Du saa det jo i sommerens forlis,
at mennesket var sterkere end verden!


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.