Side:Snorre Sturlesøns norske Kongers Sagaer (Aall) 1.djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses

Cap. 28. Jótland (Jótavegr), ny Jylland, saakaldet af de Jótar, et tydsk Folk, der ikke maa forvexles med de forhan ommeldte Jötnar, men beboede denne Halvø indtil de Norske eller Nordmændene fik Herredømme der (desformedelst er det, at Bergraad Petersen kalder Knut Svensson og hans Æt danske Konger af norsk Herkomst), og vare beslægtede med de Gautar eller Göter, som bebodde den sydlige Deel af vor nordiske Halvø og der vare de herskende, indtil de Svenske og de fra Norge kommende Danske i Halvøens sydligste Deel der finge Overhaand, cfr. Saml. t. d. Norske Folks Sprog &c. S. 533 f. Bemeldte gamle Jótar vare de Jyder, som i Forening med Saxer og Angler i det 5te Aarhundrede droge til Britannien og bemægtigede sig denne Øes sydligste Deel, nuværende England, men blandede med Levningerne af hine, efter hvilke de have optaget Navnet. Jylland er og, som vi have seet, blevet kaldet Reidgotaland.

Limafjödr hos Saxe (Sinus Lymicus), nu Limfjorden i Nørre Jylland i Danmark. Der er Oddasund imellem Øen Mors og Fastlandet.

 See Har. Haarf. S. Cap. 34.