Side:Söedyrenes Naturhistorie.djvu/67

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
59
 

Ikelbaanclene graahvide. Længden er 1| Tomme og derover, Breden over T., og HSiden f —x T. Jeg faae af denne Art alene enkelte omkring fvommende, men jeg tvivler ikke paa , at de jo og ere fammenfatte. De forekom iblandt de andre Bi phorer paa farrime Tid, og fvommede paa famme Maade fom foregaaende Art. Biphora tricuspidata. corpore oblon go, fubtrigono, extremitate poftica in apices tres defitt€nte, intus fafciis transvérfis 9., ore et åno terminalibus. Tab. 6 . Fig. 5. foreftiller denne Biphora oven fra; Fig. 6. famme nedenfra; Fig. 7. famme fra Siden ; Fig. 8 . den bagefte Ende. Alle disfe Figu rer ere i naturlig StSrrelfe. Fig. 12 . Bagdelen af den Afændring, fom har tvende mindre Spidfer tæt ved den overfte ftore; Fig 9. famme feet ovenfra; Fig. 10 og 11. Munden i forfkjellige Stillinger; Fig. 13 og 14. Nucleus tilligemed Foetus; Fig. 15 og 16. tvende halve Mufkelbaund. Fra Fig. 9 . af ere Fi gurerne mere eller mindre forftorrede.