Side:Presten som ikke kunde brukes/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


blev servert for sangkoret av menighetens kvinder. Om eftermiddagen hadde de unge prestefolk, pastor og Mrs. Johnson, en „reception“ for sangkoret i prestegaarden. Prestefolkene trakterte med „ice cream“ og sangkoret opvartet med megen god sang og musik. Ottawa menighet og prestefolkene var meget glad ved besøket.“ — C. J.

 Den nat sov ikke pastor Reierson meget. Han laa og tænkte paa svundne dage. Han hadde kjendt pastor Carl Johnson i mange aar. Hadde ogsaa glædet sig den gang, da den unge mand gav sig over til Gud og hadde ogsaa opmuntret og hjulpet ham avsted til seminariet. Men nu saa det virkelig ut til at hans velmente raad og hjælp skulde bli gjengjældt med det krasseste overmod fra den unge mands side. Han hadde ogsaa hørt fra en av dem som altid hadde staat trofast med sig i arbeidet, at pastor Johnson den samme uke atter hadde været paa besøk i Glenfield og endog foreslaat for en av menighetens trustees, at Glenfield og Ottawa menigheter kunde godt utgjøre ett kald. Han hadde ogsaa talt med de ledende i samfundet om den sak. Alt dette gjorde at pastor Reierson blev tung om hjertet. Han tænkte ogsaa paa sit arbeide i Glenfield menighet og hvor tungt det nu vilde bli at skilles med menigheten. Da han kom dit var menigheten forholdsvis liten; nu var den vokset sig stor og sterk i det utvortes og besat ogsaa noget litet av aandelig kraft; endskjønt han ofte forgjæves hadde speidet efter den frugt som ordets forkyndelse skulde bære. Den nye, prægtige kirke hadde menigheten bygget siden han kom til Glenfield. Han husket hvorledes han strævet for at faa sammen