Side:Presten som ikke kunde brukes/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


saa snart som mulig, helst først i november, det vil si, om tre a fire uker.“

 Efterat pastor Setun hadde gjort tillysningene, stod Martin Warnes op og bekjendtgjorde opbyggelsesmøte og bønnemøte hos N. B. Olson den paafølgende onsdag aften. Petter Hendrickson stod op efterpaa og sa, at naar student Warnes nu blev hjemme i menigheten et par uker, burde man benytte anledningen og ha saa mange møter som mulig, og bad alle som hadde anledning at komme til møtet. Men da kunde ikke W. U. holde sig længer. Han stod op og med megen myndighet spurte om menigheten ikke hadde hørt at presten hadde resignert og vilde reise ganske snart. Var det ikke bedre at man begyndte at tænke paa at gi presten en hæderlig avsked end at tænke paa opbyggelses­møter? mente han. John Asber var av samme mening. Han mente man burde ha en tilstelning for at faa litt penger til presten, for eksempel et „basket party“ eller en „progressive supper.“ Det var klart for alle at det begyndte at gjære, og at menigheten var delt i to retninger. Nu hændte det, at mens student Warnes og nogen av menighetens diakoner holdt opbyggelsesmøte hos N. B. Olson den onsdag aften, var W. U. Nelson og Jeremias Bustad borte hos John Asber og ordnet med den omtalte „progressive supper“ til indtægt for pastor Setun, før han skulde reise. Presten hadde fortalt om disse „progressive suppers“ i storbyene, hvor han hadde arbeidet, og nu skulde de altsaa prøve det her ute paa landet. Asber-ungdommen vilde gjerne ha „basket party“. Men W. U.