Side:Presten som ikke kunde brukes/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


hjemme og baktaler presten i barnenes paahør, saa kan ikke de unge gutter faa lyst til at bli prester.“ „Du blir nok en hel reformator, du, Martin,“ sa Malinda, og reiste sig. „En ting vet jeg, at om du ikke finder fred med at gaa ind i arbeidet herhjemme, saa maa du ikke gi op tanken paa at tjene Gud. Der er ialfald rum nok for dig i hedningeland.“

 „Nei, men det var da svært saa længe vi blir sittende,“ sa Martin. Han for op. Det holdt paa at bli ganske mørkt. „Ja, jeg maa nok til at skynde mig hjem,“ sa Malinda; „ti jeg liker ikke at gaa alene i mørket.“ „Vent litt skal jeg følge dig hjem,“ sa Martin. Han skyndte sig bort, la blomsterne paa sin mors grav og fulgte hende ut igjennem grinden.

 Den næste søndag var der usedvanlig mange folk ved gudstjenesten i Glenfield. Det store missionsmøte hadde sat merker. Folk var mere interessert. Der hadde ogsaa kommet ut det rygte efter møtet, at pastor Setun tænkte paa at slutte, saa mange kom av nysgjerrighet for at høre om det virkelig var sandhet i det. Det viste sig ogsaa at det ikke var blot tomme rygter. Efter gudstjenesten kom presten frem i kordøren og oplæste sin resignation. „Han hadde faat tilbud om at opta noget institutions­arbeide paa vestkysten,“ sa han, og fandt det rettest at ta imot tilbuddet. „Desuten var vintrene strenge her i nordvesten, saa han trodde det vilde være bedre baade for ham og hans hustru at reise til et mildere klima. Og da vinteren stod for døren, vilde han gjerne reise