Side:Presten som ikke kunde brukes/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


om en gammel syk prestekone? Hvor godt det vilde ha gjort Mrs. Reierson at faa besøke kjendte og faa litt opmuntring.“

 „Ja, deri har du ret, Martin,“ sa Malinda. „Jeg syntes ogsaa det var ondt ved samfundets aarsmøte at høre at de gamle var imot de unge og de unge imot de gamle. Vi bør be Gud om at han maa bøie hjerterne saa der blir mere kjærlighet og fordragelighet baade iblandt prester og lægfolk, ellers faar ikke Herren velsigne os.“

 „Det er vel helst sprogspørsmaalet som gjør at de gamle og de unge blir skilt ad i vor tid,“ sa Malinda. „Aa, det gjør nok sit,“ sa Martin; „men det er ikke uoverkommelig. De unge bør lære norsk, og de gamle kunde ogsaa anstrenge sig litt mere for at lære engelsk. Der var en ældre prest nede i Iowa som næsten ikke kunde tale engelsk, men da krigen brøt løs og bare engelsk maatte brukes i kirkerne, bad han menigheten om et aars ferie og reiste til Chicago og lærte engelsk. Nu præker han engelsk noksaa flytende. Det burde flere av de gamle prester gjøre, saa kunde de faa fortsætte længere i arbeidet.“

 „Jeg skal si dig en ting, jeg, Malinda,“ fortsatte Martin. „Naar jeg tænker paa den behandling Reierson og andre prester har faat her i menigheten, saa har jeg ikke stor lyst til at bli prest. Borte paa seminariet holder de paa at diskutere grundene, hvorfor der ikke er flere unge mænd som vil ta teologi. Jeg skal si hvad jeg tror er en av grundene. Naar far og mor sitter