Side:Om Myrdyrkning.djvu/128

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses

Ottende Stykke.Om Myrjordens og Torvjordens Brug og Anvendelse.

Myrjord og Mosejord eller den mere eller mindre jordblandede Gyrme og den renere Tørv kunne bruges til forskjellige Øiemed og med megen Nytte. Som bekjendt er bruges Tørv saavel udenlands, som mange Steder paa Vestkanten og Nordenfjelds til Brændsel, og i Sverrig, Danmark, England, Tydskland og andre Lande brænder man Kul af Tørven, der bruges til Smelting og Smeding. Ved en saadan almindeligere Nytning af Tørven vil der opnaaes den Vinding, at der spares meget paa Skoven. Myrjorden kan ogsaa med stor Vinding bruges som Gjødningsmiddel for anden Jord. Dette er overmaade vigtigt og nyttigt for vort Land, hvor man overalt trænger stærkt til Gjødningsmidler, og hvor der næsten overalt findes Myrer, Myrhuller og Myrpytter, som ere for smaa til at man kan opdyrke dem særskilt, men som saaledes kunne blive af stor Værdi til Gjødning. Allerede Sverrigs store, over al Verden berømte Naturforsker, Linné, kjendte Tørvjordens frugtbargjørende Egenskaber; thi i sin skaanske Reise, som han foretog i Midten af forrige Aarhundrede, kalder han Tørven: „en Gödningsdynga til efterkommande barns førnödenhet.“

Den forskjellige Brug og Anvendelse man kan gjøre af Myrjorden og Tørven omtales her i al Korthed.

1. Raadnet og tør Myrjord bruges til daglig at blandes med Gjødselen, for at samle eller indfuge alle dens flydende