Side:Nye testamente (1889).djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


   Fra
Den Kongelige Norſke Regjerings
  Departement for Kirke- og Undervisnings-Væſenet.

I Anledning af Skrivelſe af 15de dennes meddeles, at der intet er til Hinder for, at den af Kand. filoſ. M. Skard beſørgede og af Profesſorerne Unger og Dr. Blix gjennemgaaede Prøveoverſættelſe af Markus’ Evangelium udgives i Trykken.

Manuſkriptet følger hoslagt tilbage. Derhos vedlægges Profesſorerne Ungers og Dr. Blix’s Erklæringer i Afſkrift.

Chriſtiania 21 Februar 1883.

N. Hertzberg.
________________
D. F. Knudſen

Styret for det norſke Samlag.

   Til
Det Kgl. Departement for Kirke- og Undervisningsvæſenet.

Undertegnede, der gjentagne Gange, deriblandt en Gang i Forening med Hr. Sprogforſker I. Aaſen, har gjennemgaaet den af Hr. Kand. M. Skard udarbeidede Overſættelſe af Markus’ Evangelium, ſkal efter det høie Departements Anmodning herved afgive den Erklæring, at Overſættelſen i den reviderede Skikkelſe, hvori den nu foreligger, efter mit Skjøn er fuldt værdig til Udgivelſe. Overſættelſen er ſaavel i ſit Forhold til Grundtexten (Textus Receptus) ſom i ſin Sprogform udført efter de ſamme Principer, ſom den tidligere udgivne Overſættelſe af Romerbrevet.

Chriſtiania 14 Februar 1883.

Ærbødigſt
Dr. E. Blix