Side:Nye testamente (1889).djvu/388

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Rettingar i 2dre Korintiarbrevet.
Kap 1, 12 ſtend: „den Vitnesburden i vaart Samvit um, at i Guds Einfeldkap“; les: „det Vitnemaalet i vaart Samvit um, at i Guds Einfelde“.
1, 13 ſtend tvo Gonger: „ſkyna“; les „kjenna“.
1, 20 ſtend: „Lovnader“; les: „Lovnadar“.
2, 15 og 4, 3 ſtend: „fortapte“; les: „fortjonade“.
2, 20 ſtend: „bidja“; les: „beda“.
4, 4 ſtend: „fyre deim, ſom denne Heimſens Gud heve blindat vantruande Folks Tankar hjaa“; les: „avdi Guden til denne Verdi heve blindat Vitet paa deim, dei vantruande“.
5, 1 ſtend: „Huskot“; les: „Tjeldhus“.
5, 4 ſtend: „Kotet“; les: „Tjeldet“.
5, 7 ſtend: „Skaading“; les: „Skoding“.
5, 10 ſtend: „det byrr oſs alle aa“; les: „me maa alle“.
7, 1 ſtend: „Lovnaderne“: les: „Lovnadarne“.
7, 10 ſtend: „Heimſens Sorg“; les: „Sorgi fyre Verdi“.
8, 2 ſtend: „godt Hjartelag“; les: „Einfelde“.
8, 10 ſtend: „Og eg giv mi Meining um dette; for det gagnar dykker, ſom fyreaat byrjade ifjor“; les: „Og eg giv mi Raad um dette; for det er til Gagn fyre dykker, ſom fraa fyrre Aaret fyrſt byrjade“.
8, 23 ſtend: „Utſendingar hjaa Kyrkjelydom“; les: „Sendemenner fraa Kyrkjelydom“.
9, 13 ſtend: „vedkjennaſt“; les: „medſanna“.
11, 3 ſtend: „reine Hug til Kriſtus“; les: „Einfelde til Kriſtus“.