Side:Norsk mållære.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Nokre fleire prentevillo.
Siðe 3, rað 23 står: tru skal vera: trur
4, 27, —: bryð, —: bry.
7, 33
12, 11 —: noko, —: noka
24, 14
13, 2 —: bytte, —: byte.
14, 10 —: kalt, —: kaldt.
16, 16 —: oventand, —: oventande.
17, 6 —: utpeikade, —: utpeika.
22, 32 —: høveformene, —: høveformom.
26, 10 —: gripa —: grepa.
26, 13 —: standen —: staðen.
26, 18 —: grete, —: gråte.
30, 3 —: lo —: log.
33, 21 —: tyðelegt —: tydeleg.
45, 1 —: te —: de.
46, 2 og 23
34, 10 —: ein lang uttale av deim —: ikkje kjem inn under regelen i § 83, 2.
33, 18 skal orða ‹støt og› gå ut.
34, 30 står: lik, skal vera: likt
35, 2, 6, 29
41, 6 —: gamelt, —: gamalt.
41, 15 —: dei, —: deim.

Meire skal altið heite: meir. Deile og deilene altið: deila og deilane. Bruk er vel rettast i alle tyðningom kjønlaust. Oftom skal helst vera: ofte.

Boklysing.

„Norsk mållære“ av Ivar Høyem er å få i inbunde stand (ikkje berre hefta) hjå forfattaren (adr. Trondhjem) for 50 øyro, (post 55).

„Ei lita mållære“ av Ivar Høyem er likeins å få i inbunde stand hjå forfattaren for 30 øyro frit tilsendt. Denne bokja kjem ikkje ut som samlagsskrift.

Kjøpes for 2 kr. eller derover, vert den førstnemnte selt for 40 øyro, den siðste for 25, (enten kjøparen vil ha av same eller dei større vert de soleiðs 2 kr., likeins for 8 av dei småe. For 7 småe og 1 større 2.15, for 10 småe og 1 større 2.90 o. s. v.

Frimerkje vert gjerne mottekne istaðenfor penga.

Bokhandlarane i Kristiania, Hamar og Trondhjem har au ‹Norsk mållære› tilsalgs (Pris inbunde: 50 øyri, post 60).