Side:Norsk mållære.djvu/46

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


3. Mønsterlausinga.
ause øys auste aust
ause
bi bi bei
bli bli blei blet
*demme dem dam dumme (ɔ: støve)
døye døyr do dåe
døydde døyd
eige eig åtte åt
eta et åt ete
*få får fek fåt
fæ(r) fengje
går gjek gåt
gange gjeng gjengje
gjera gjer gjorðe gjort
gjive gjiv gav gjive
ha har hadde havt
hev
halde held heldt halde
hange heng hek hengje
hang
hogge høg hog hoggje
koma kjem kom kome
kunne kan kunde kunna
kusu kusu kusu kusu
late læt let late
laupe ljop laupt
laupte
leggje leg la lagt
liggje lig låg legje
læje lær log læd (loe)
måtte måtte måtta (måt)
mone mon monde
møðje møð mødde mød (te)
nyggje nyg nog noggje
rekkje rekkje(r) rakte rakt (te)
segje segje(r) sa sagt
sitje sit sat sete
sjå ser såg set
skjelje skjel skjelte skjelt
skjele
skulle skal skulde skulla
slengje sleng slong slungje
sova søv sov sove
stande stend stoð staðe
stå står ståt
stinge sting stak stungje
synge syng song sungje
tegje tegje(r) tagde tagd
tekkje tekkje(r) takte takt (te)
tigge tig tag tiggje (a)
timje tim timte timt
time
treðe treð troð traðe
trøðe trøð trauð trode (te)
trenge treng trong trungje
trengde trongje
turve tarv turvte turvt
tyggje tyg tog toggje
vega veg vog vegje
vekkje vekkje(r) vakte vakt (te)
vera er var vore
veta veit visste vista
vist
vilje vil vilde vilja.