Side:Norsk mållære.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


b. Hokjøninga.
Hovuðhøve nål nål-a nål-e (r) nål-e-ne
Mothøve
Siðehøve nål nål-en nål-e (r) nålom
Hovuðhøve klokke klokk-a klokk-o (r) klokk-o-ne
Mothøve
Siðehøve klokke klokk-on klokk-o (r) klokk-om
d. Kjønlausinga.
Hovuðhøve fat fat-e fat fat-a
Mothøve
Siðehøve fat fat-e fat fat-om
Eigjehøve fat-s
Hovuðhøve høve høve høve høv-a
Mothøve
Siðehøve høve høve høve høv-om
Eigehøve høve-s

Merkn. 1. Hovuðh. auga(e) auga augo augo-ne (§ 52).

Merkn. 2 Den r, som er set i klemmo i peikl. fl. hjå hankjøningom, vert ikkje uttalt utan i Robygdelagje, Telemarkjen og Harðanger, (der dei segje: stolar, endar) og sørdeilen av Åkershus fylkje Amt) (der dei segje: stoler, ender). I dei orðom i §48, 4, der r er set til, har han ei viðare utbreiðing. Hokjøningane har r i dei same landsdeilom som hankjøningane og lite grand viðare. I dei i § 50, 3 opnemnte har r ei viðare utbreiðing og er difor tilset der. I utpeika form i fl. er r dauð over de heile land, altso ikkje: stolarne, endarne, nålerne (a), klokkorne (a) nokon stað.

§ 45. Mothøv er i alle 3 kjøn likt hovuðhøve.

§ 46. Siðehøve har «om» i alle kjøn i utp. fleirtal. Hokjøningane har en eller on i utp. eintal; en har dei, som ende på meðlyð, on dei, som ende på ein sjølvlyð. Elles er siðeh. likt hovuðh. i alle kjønom.

Merkn. Mange målføre bruke au siðehøve i eintal for hankjøningom, men denne forma er då ikkje på langt nære so sams som hos hokjøningom og må opgjivas. Hjå kjønlausingom staves hovuðhøve og siðeheve eins i eitntal, men tonefalle er eit anna.