Side:Norsk aandsliv i hundrede aar 1915.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


vor literatur, vor videnskap og vor kunst. Gjennem disse aandsmagter — først og fremst gennem dem — har vi lært vort land og vort folk at kjende. For 100 aar siden var Norge et uopdaget land, Jotunheimen laa i det mørke fastland, Nordland, Jæderen, fjordene var kun navne paa kartet; men efterhaanden har vore geologer, vore digtere og vore malere erobret bygd for bygd, slik at vi nu med rette kan si at vi eier vort land.

Alle vore kulturbestræbelser i det 19de aarhundrede har været utslag av historiske kræfter som hadde ligget bundet i hundreder av aar, men som blev løsnet ved aarhundredets begyndelse, — av grunde som jeg ikke behøver at dvæle ved i denne forsamling.

Vi var historisk bundet til at utvikle os til et folk, til at erobre os selvstændighetens æresfølelse, og i denne kamp kunde det ikke undgaaes at vi ofte blev mistænksomme og nøieseende, pripne, ja stundom endog smaalige i vort vakthold om vor egen selvstændighet.

I vort forhold til de to andre nordiske folk hadde vi et maal at kjæmpe for, som baade danske og svenske for længe siden hadde naadd, — noget som vi selv i vore skandinaviske følelser — aldrig turde glemme. «Jeg har fra min ungdom været skandinav» skriver B. B. i 1899. «Jeg har bekjendt den, naar idéen var seierrik, som naar den var forfulgt. Men aldrig har jeg forstaat andet end forbund mellem selvstændige folk. Aldrig blir nogen anden skandinavisme mulig heller.»