Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/79

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

74 TRo1»1sø AMT. Herredet ligger dels paa fast1andet, dels paa Hinnøen og noget paa Grytø og Rolla, og desuden hører til herredet nogle øer. Herredets udstrækning fra nordnordvest mod sydsydost er ca. 55 km., bredden ca. 26 km. Trondenes omgives af: Kvæflord, Lødingen, Evenes, Ibbestad og Bjarkø herreder. Af herredets samlede area1 548.4 km.2 er: Fast1and ........ 19O.7 » ø e ri km.2 Aakerø ........ 2.1 Ø mellem Aakerø og Kjøtta . 0.5 Kjøtta ....... . 2.2 . Del af Grytø. . . . . 48.2 Del af Hinnø . . 289.8 Nordø .... O.2 Brunø ., .... 0.3 Ø.s.o. for Brunø. . . O.2 Ø. S. for sidstnævnte . . O.3 Skipperø ..... 0.1 Kasho1men .... O.2 Kjeø. . . O.5 Maagø . . O.2 Arnø . . . 0.3 Del af Ro1la . 9.7 Litle Roglen . O.2 Roglen . . . 1.8 55 smaaøer . . . . . 0.9 Samlet area1 af Øer 357.7 Herredet er natur1igen delt ved flZjeldsund, AstaJýord, Vaags- Jfford og Topsund, saaledes at en del er faStland, en del ligger paa Hinnø, en paa Rol1a, en paa Grytø, og saa kommer hertil de mindre øer. Den paa fast1andet liggende del af Trondenes herred naar i Bla((fjel(l (tr. p.) paa grændsen mod Ibbestad herred og Nordlands amt en høide af 1017 m. Nordlig for dette fjeld ligger en anden top, ogsaa kaldet Blaajîjeld, 907 m. høit. Lavangseidet gaar gjennem den del af herredet, som ligger paa fast1andet. Dette eid har, navnlig i sin nordlige del, mange smaavande, og det naar 0fotenfjord ved Evenes hoved-