Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

IndhoIdsfortegneIse til andet bInd. Side Tromsø by ........... . 1 Beliggenhed, størrelse og grændser . .:3 Byen og dens gader ........ 6 Om byens forSyning med heller og sten . . 8 Byens fortid ........... 9 Undergrunden ......... . 19 Tromsø havn . . . 20 Kirker ..... . 21 Andre bygninger . . 22 Tromsø musæum . . 2:3 Skoler ..... . 27 Befæstninger ............ . 33 Fo1kemængde .......... “ . . . 34 Repræsentation, embedsmænd og funktionærer . . . 35 Sundhedsti1standen ......... . 37 VandforSyning, brandvæSen og belysning . . .:37 Stiftelser og 1egater ........ . 39 Selskaber og foreninger ...... . 41 Pengeinstituter .... . 46 Handel ................. . 47 Kjødforsyning ............... . ö2 Rettigheder til udskjænkning og udsalg af brændevin . . ö3 Skibsfart ................. . ö3 Haandværk og industri . . . 56 J ordbruget ...... . 57 Pressen . . .— .... ‘ .... . . 58 O1dfund ............ . 59 Værdien af kommunens faste eiendomme . . 59 Kommuneskatter ......... . 69 Sen]en og Tromsø fogden-i ...... . 61 Kvæfjord herred . . . 63 Trondenes herred . . 73 Harstad .... . 94 Bjarkø . . . 96 Ibbestad . . 104