Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/389

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

382 STEDREGISTER. ’ Si1dmy1ingen . I 110, 118 Skibotndal I 50, 51, H 280, 281, Simaavaag . . . . II 332 282, 292, Simabak1eden . . . I 120, II 260 Skibotnelv I 17, 132, 134, II Simalango . . . . . II 359 Skibsfjord . . . I 43, H 158, Simavik . . . II 259, 269 Skibsfjorddalen .... . I Sing1en . . . . II 326 Skibsfjordeidet . . . . . I Sjaaho1men . . . II 98 Skibsfjorde1v . . . II Sjursnes . . . . II 294 Skibsfjordtind . . I Sjursnesfje]d . . . . II 272 Skibsfjordvatn . . II Sjursnestinden . . I 48, II 297 Skibsvatn . . . . II Sjursvik . . . . I 381 Skie1—te-Vara . . . I Sjøgaden ....... II 95 Ski1bækken . . . . . II Sjøveien ....... I 77 Skindko1len . . . I 116, II Skaanland Iö39, 559, II 73, 85, 87, 92 SkinSkartind . . . . . II Skaare1vvatn, ..... II 168 Skippajok . . . . II Skaarliodden ...... II 179 Skitenda1 . . . II Skaarvaagen . . I 531 Skitendalse1v . . . . II Skaarvik . .... II 129 Skitendalsfje1d . . . . II Skaarø . . . .... I —“359 Skitene1v . . . . II 2ö6, Skad1atind . . . I 2, 14, II 64 Skjaavikøren .... II 237, Skagegrunden ..... I 12ö Skjeggesnes . . . I 138, II Skagjavagge ...... I 251 Skje1lesvik ...... II Skagøsund I 42, 120, 121, 528, Skjerstad .... II 83, 87, II 257, 261, 315 Skjervø (herred) I 4, 20, 381, 404, Skakterdal ...... II 214 II 271, 301, 231—333, 334, 345, Skakterelv . .... I 56 Skjervøen I 6, 37, 43, 122, 392, Skaland . . II 166, 162, 164 397, 4ö0, Ska1öa . . . .... I 255 Skjervøgodset . . . . II Skalðatind ...... II 348 Skjervøskjæret ..... I Ska1eggen ....... I 389 Skjervøvaagen ..... II Skamtinderne I 40, 41, 116, II Skjold . II 212, 214, 2ö1, 252, 167, 171 Skjöldu1fsvik ...... II Skánøyja1—land . . II 85, 86 SkjæggeSneS . . . . . I Skardalen . . . . . I 247, 326 Skjæret. . . . . II 25O, Ska1—elv . . . . . II 153 Skodberge1v . . . I 133, II Skarfje1d . . . . . . II 322 Skodbergvatn . . I 14, II 108, Skarkjærringen . . . I 389, II 313 Skoe1v“ . . . . . . . II Skarsfjord ..... II 261, 267 Skoelvdal ..... H 224, Skarstensfjeld . . . I 120, II 2ö7 Skoe1vlien .... II 224, 22ö, SkarSvaag ..... I 392, II 183 Skog. . . . . . . II Skartasvarre ...... II 322 Skogen . . . . . . . II Skartasvuobme ..... I 254 Skogholmen . . . II Skarx-dalen . . I 61, 437, II 290 Skogkleven . . II Skarvda1Se1v ...... II 287 Skog1and . . I Skarvknausen ..... I 58 SkogneS . . . II Skatavik . . . . II 1ö2 SkogneSda1 . . . II Skathe11a . . I 124 Skognesfje1d .... H 272, Skattøren . . . II 306 Skognestind ...... II Skatvik .... . . II 152 Skogsfjord .... H 315,:318, Skatvikfje1d . . . . II 143 SkogSfjorde1v .... I 134, II Skavli . . . . I 14, II 84 SkógSfjörðr .... . . II SkaV1iko11en ...... II 105 SkogSfjordvatn I 42, 143, 258, Skerføy ...... II 321, 332 404, II 313, 314, Skevaag ....... II 261 SkogShavn . . I 16ð, II 134, Skibotn I 10, 17, 51, 73, 164, Skógshöfn ....... II 165, 5:38, II 294, 29ö, 297, 299, 300 SkogSholmen ..... I 3ð9, 300 286 307 43 43 304 389 304 109 12 198 166 218 286 263 259 256 259 238 211 103 93 346 492 342 12ö 331 253 103 268 251 108 109 22O 227 226 12O 187 294 187 ð28 262 272 291 297

32O

314 32O 31? 135 ]35 440