Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/362

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KvÆNANGE1&1 HERREDc 355 Furuskog vokser derhos i de fra KVænangsbotn indskjærende dalfører. i Væksterligheden er i det hele sen. Furuskogen i herredet tilhører staten, undtagen Navetskogen, som hører til Sørstrømmen. “ Lidt kjøbmandslast og andet stort tømmer virkes. Bygninge- tømmer kjøbes for en del. Middelpris i 1895 pr. meterfavn ved for birk kr. 5.00, furu kr. 4.50. Middelpris 1895 pr. tylvt bygningstømmer var kr. 28 for 5 meters længde. Skogen an- tages at gaa lidt frem. Der brændes aarlig 2—-300 tønder tjære i herredet. Fiskeri. Seglvik er fiskevær for torsk; der fiskes høist ujevnt under loddefiske. Til Lofoten reiser omtrent 1Z5 af befolkningen, og til Fin- marken omtrent alle mand. Der er rige1ig tilgang paa kogefisk i herredet. Uer og sten- bit fiskes. Seifisket er ikke ubetydeligt, omkring 400 00O stykker. Aarlig fiskes noget sild, saaledes ofte ved Badderbotn og Æækan. Hele aaret rundt er der sild udenfor Strømmen. Der fiskeS lidet laks; kilenot er forsøgt. Reisenfjorden og Altenfjorden er meget rigere paa laks end Kvænangfjorden. “ I vandene er ørret, rør og sik. Sam1et udbytte af fiskerierne i Kvænangen. c Kr. 1891 . 87 820 1892 . —59 095 1893 . 55 520 1894 . 43 640 1895 . 49 2OO 1896 . 59 42O l897 . . . 64 370 SkreifiSket i Kvænangen. — Antal fiskere. 0pfisket skrei Værdi stk. kr. Z89l . . 277 51 000 11160 “ 892 . . 164 133 000 23 485 Z893 . . 190 150 0OO 26 32O 1894 . . 25O 105 O00 19 380 “ 895 . . 150 130 OO0 21 900 Z896 . . 2OO 88 000 17 490 L897 . . 2OO 90 0OO 19 720