Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/317

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


31O TROMSØ AmT. I 81 mand i 28 uger med 5“208 dagsværk. Som drivkraft benyttes damp. Antal handlende var i 1895 7 personer. Vigtigste handelssteder er: Karlsø, Kvit“nes, Hansnes. Der er ingen rettigheder til udskjænkning af øl. P o S t a ab n e ri e r i herredet er: Karlsø, Hansnes, Vannø-Kvitnes. I Karlsø anløbes af dampSkibe Lanes, Han-snes, Karlsø, Kvit- nes, Skorø, ]ægervatn. Den væsentligste del af Ka-rlsø herreds befolkning bor langs kysten af fastlandet, paa Vannøen og langs Langsundet. De øvrige til herredet hørende øer er kun tyndt befolkede. Paa GrimSholmen bor ingen. Befo1kningen er mest blanding, nordmænd og sjøfinner; de fleste taler norsk. Af den samlede tilstedeværende befolkningiKarlsø (1605) var i 1891: 12 kvæner (7 norsktalende) og 287 finner (45 norsktalende). Gjennemsnitsværdien af skyldmarken er: l 177 kr. HerredetS matrikulskyld er 163.96 mark; der er 167 skyld- satte brug og 42 gaardsnummer, 188 jordbrug, gjennemsnitlig pr. brug 1.19 skyld“mark. Karlsø pr(estegaard paa Karlsøen, af skyld mark 7.07, har ikke været reduceret efter lov af 19de juni l882J Gaarden op- gives at have 42 ha. indmark og en betydelig udmark og skog, der er bevokset med birk; træerne er dog smaa-, vantrevne og sentvoksende. Besætning: 1 hest, 7 a 8 storfæ, 6 a 7 faar. Gjennemsnit- lig avling ca. l 300 vog hø, intet korn, ingen poteter. Til gaarden hører 8 husmandspladse med en samlet besæt- ning af 5 kjør og 34 faar. Der er 4 bortforpagtede stykker og 8 Strandsiddere, der har ret til at høste foder til sine kreatureri u(lmarken. Paa præste- gaarden var i 189O ingen u(lsæd og holdtes der 1ste januar 1891 l hest, 1O storfæ, 12 faar, 10 rensdyr og 8 høns. Paa de præstegaarden underliggende pladse holdtes 1ste januar 1891: 18 storfæ, 49 faar, 2 gjeder, 3 svin, 2 rensdyr og 12 høns. Udsæden var i det hele 1ïZ4 hl. havre til grønfoder og 3.5 hl. poteter. “ Len(mgen med SZO7”l)OZ(Z(’7l og Fatnes (3.57 mark), 14 brug, holdt 1ste januar l891 2 heste, 10 storfæ og 2 faar, ingen udsæd. Jægervatn (4.71 mark) med 1 husmandsplads holdt 1ste januar l891 3 heste, 21 storfæ, 45 faar og 4 høns. Lenangen, søndre og nordre, er gaarde ved hver sin dybt ind- Skaarne fjord ude paa halvøen mellem Ulfsfjorden og Lyngs-