Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/154

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


TRANØ HERRED. 147 Kreaturhol(l samt fjærk1—æ i Tranø herred 1ste januar 1891: Heste . 149 Storfæ . 925 Faar . . 2 159 . Gjeder . . 405 Svin . 5O Rensdyr . . 128 Høns . . . 244 Ænder . . . . . —- Gjæs ...... — Opdræt og Salg af kvæg er tiltaget lidt. Faareholdet er til- taget lidt. Melkeproduktionen er tiltaget lidt. Der er i de sidste aar for enkelte dele af herredet anskaffet bedre avlSdyr, især af faar. C Der er noget torv paa Stanglandet, og der er vistnok torV paa de fleste steder. Der er ikke mange multemyre, og der sælges neppe multer. Myrene ligger paa Senjen, og nogle paa indlandet. Skog. Skogdækket eller bevokset med birkeskog og krat er Stanglandet og kyststrækningen i herredetS vestlige del. I den østlige del er der birkeskog langs fjorden og ogsaa i afstand fra denne, opover mod Svanelvdalen. Her er i det hele meget birkeskog. Furuskog er der ved præstegaarden, og der er ikke mange gaarde, Som ikke har ved. — Bygningstømmer kjøbes fra Namsen og Maalselven og fra Tranø præstegaard. W Der kjøbes stenkul, og ved fra Bardo og lidt fra Maalselven. Af brændeved sælges kun lidt. Lidt torv bruges, og tilgang paa torV er nogenlunde god. MiddelpriS 1895 pr. meterfavn Ved, birk 6—7 kr. Skogen siges at gaa mærkbart tilbage. I Tranø præStegaardsskog blev der afhændet følgende materialier, solgt paa roden. A U(u)y11;c, Tømmer Ved mere et af ty1vter. favne. l gn tjære m. m. 1890—1891 . . . 4210Z12 23 Kr. 429.27 189I—I892 . . . p 789Z12 591j‘2 —O 7I7.ö4 1892—1893 . . . i 1Ö2Z12 8 W 123.1O Tilsammen 1369f12 90ÍØ2 Kr. 1 269.91