Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/127

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


12O TROMSØ AMT. 1610 og 1614 findes skrevet Grøttisnes. Dette kan nok være en afkortet form af Grjótangrs— eller Grýtangrsnes, men det kunde ogsaa tænkes at være GrýtWisnes, af et ældre fjordnavn Grýtir. 0ldfund. Fra Ibbestad kjendes følgende fund af oldsager: Stenalderfund fra Aakenes (1), Igelan-d (1) og nordre Roldnes (2). Yngre jernaldersfund fra Bolla (1) og nordre Roldnes (2 ?) og Selset (2). Ibbestad kirke er en 1angkirke af sten, opført 1881, med 950 siddepladSe. ‘ Dens gamle navn var Ivarsstaða kirkja eller Ibbestad kirke, den var residerende kapellani under Trondenes, indtil det blev eget kald ved anordning 28de december 1731 (sammen med det nu- værende Tranø præstegjeld og Lenviken præStegjeld). Tranø præste- gjeld blev fraskilt ved reskript af 5te januar l759, Lenviken præstegjeld ligeledes i 1759, og Bardodalen sogn ved resolution af 22de februar 1853. Sognet kaldtes i ældre tid, allerede i reformatsen, almindelig Astafjord (sa-aledes ogsaa i anordningen af 28de februar 1731). Lavangen kapel ligger inderst i Lavangenfjord paa østsiden. Kirkegaarde er der paa Re“)asaa, l-1ars-te-in og Soløi, ved Ibbestad og ved kapellet i Lavangen. . Veie. Paa RÞollas østside er en gammel, tildels daar1ig kjørevei fra Skog forbi Havnvik og Ibbestad kirke til Bolla, om- trent 13 km. Stykket fra Havnvik til kirken er ganske godt vedligeholdt. En ny vei fra Skog om ovennævnte steder til nordre Roldnes er projekteret og vil antagelig blive anlagt om et par aar. Læng- den udgjør 17.2 km., hvortil kommer en O.2 km. lang sidelinje til sjøen i Havnvik; bredde 3.75 m. med enkelte indskrænkninger til 2.5O m.; af projekterede broer kan mærkes broen over Rold- neselven, 10 m. lang. I Gratangen er under anlæg en vei fra gaarden þyordbotn om EZv6’llB—S’, Grimjord og Sandnes til Strømsnes, 7.2 km. Den største stigning er 1:15. Da anlægget falder temmelig kostbart, er enkel kjørebredde (2.5O m.) med mødepladse anvendt i stor ud- Strækning Over Storelven i Fjordbotn bliver bygget en jernbro af 12 meters længde. Dette veianlægs væsentlige formaal er at skaffe befolkningen i det indre af Gratangen fremkomst til aabent vand til saadanne tider, da fjorden fryser, hvilket hænder ofte, omend ikke hvert aar. I umiddelbar forbindelse med dette anlæg eller muligens paa et senere tidspunkt bliver antagelig veien fortsat fra Strømsnes udover forbi gaardene Laberg og Sortebæk til Foldvik, 6 a 7 km. Anlæggets fortsættelse fra Elvenes og østover til en fremtidig vei