Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


58 XL Stavanger amt. det nordenfjeldske, og af den nedenfor meddelte tabel vil det sees, at fedsilden i de sidste 10–lå aar stadig har udgjort den overveiende anpart af amtet-s sildeudførsel. Ogsaa i sildefisket ved Hvaler og, i de alle1–sidste aar, paa vestsiden af Kristianiafjorden, har amtets forretningsmænd jevnlig taget del, i regelen dog kun med kjøbe- fartøier. Sildefisket ved Island er en ny bedrift, som i nogle aar vakte store forl1aabninger, men som nu atter er paa vei til at dø b01’t, efter idethele at have medført større tab end fordel. Initiativet til dette fiske, der næsten ikke drives af islænderne, gik, naar der bortsees fra et enkelt forsøg fra Bergen i 1858, ud fra Mandal i 1867. Den første norske by, som fulgte det herfra givne eksempe1, var Haugesund, som i 1879 udrustede 2 ekspeditioner med tilsammen 7 fartøier. Allerede i det følgende aar sendte Haugesund 41 far- tøier, og da udbyttetW i de første aar var særdeles godt, fik bodriften, hvori ogsaa au1tets øvrige byer nu tog del, snart et megetVbetyde1igt omfang. Fra 1882 af har derimod fisket stadig været mer eller mindre uheldigt„ og i de sidste aar er udrustningerne bleven betyde- lig indskrænkede Antallet af de fra amtets byer til dette fiske ekspede1–ede fartøier med notlag og 1nandskab samt størrelsen af det hjembragte udbytte af fiSkepakkede tønder sild variaarene l88O–86: Fartøier. Notlag. Mandskab. Wl’(lbytte i tdr. 1sso . . 52 405 eY,3oo 18s1 14s l331 111,800 l882 .. . l38 1382 53,600 l883 l40 1581 87,4OO 18s4 l24 13Ö1 13,600 1885 ve saa 18,000 1886 so 2sv 2,9sT Af1–eisen fra Norge har almindeligvis fundet sted i mai-juli, og i Oktober er i regelen de sidste komne tilbage; enkeltvis har man dog ogsaa forsøgt at overvintre paa øen. Da nordmændenes adgang til at deltage i fisket bl. a. er afhængig af, at udrusteren har »ry- gende skorsten« iland, er der bleven opført salterier og vaaninger ved de fjorde„ I1vor tisket fornemmelig har slaaet til. Af deslige etablisseme11ter havde ved udgangen af 1883 Haugesund ialt 26, Stav- anger 19 og Skudeneshavn 2, tilsammen 47. De fleste af disse huse staar nu forfaldne eller er solgte til beboerne for spotpris. Den samlede eksport af salte-t sild fra amtets byer har i de sidste 26 aar ndgjort: Va.arsild. Fedsild„ Brisling. Anden sild. Tilsammen . l 861–65 gjenn.snitl. 420,952 ? ? 45,028 465,980 1866–70 – 346,391 ? 76,537 422,928 1871–75 – 44,752 21,807 62,964 219,799 1876–8O – 29,610 34,882 2,432 2l l,198 l 881–-85 – 35,732 27,685 78,242 289,033 1886 – l0,890 ti,097 20,489 142,259