Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/422

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

fi t t- . .1– V N J . JI1–idag-,hole V f (I7 F D M ’3 (D Pi- p-hø (D U–C G M–i (D G– A H uæ1h

 . G 2 A IV

V 1. ’ I G – I V O I I E–- JÞ: I O 4 . . – –Z–-Z–-..;“9 –-:–;„–g: fi “„ “’V –-.p“e- Z V H „ A “ U .1 ,Ia6– æ . . –Z XIX ‘Z G ɔ -–-V “ W–‘’ y9I‘ - ‘“’ –-. 1e ‘’ A Vi f “–-, –-yΖ-–- ’ –av V I r-–-–W Í“ .1j3,Bɔ:ɔ].en Ingen “ 9 “ “ C “’Ê–c s “ .1 . O; C W W:1 1, –1“ ’’g‘v-( ] Fl “ ’““ “’‘

 O, .– C æ II G – au .x  

W O ( C. –’ “–- u “ɔ .V S. .:  :.–-– V 7 0t. Y .Ð x1.[ .–man

 V I kV;; 1 1.”;1‘

. A ’ 11.. nu,)..–J’–“åË’’‘((ø‘1‘ ’ G & C n ’ Ei “ “;,x§’– ” ““““å?““ Ï–1’–l1.,–; ’ C U.fi]O. –““’ W Z C –Z ur-–3’–-–“ –N C –V G C. t W W II C O P– O u u I S,‘ ‘

 “ǫ ’W ’’ –’ Â –W – ‘ “ – – “ ..x V 

-:“ “’ 1 “’ÎH“– “‘J; “ x- W–’ G .; “ “ ’“ .§ Ö“M R Så-ä““ “ * ” „:“;à“CJ;– – H ] u;„ fi:ï-;ï-–-–-=– 1 G .; ǫ ’– C–-Y – ɔ m „u “ 1x W– .– z‘

  V ..a –-.. W i la u W ( I G

Y W –P R –- W 1 A “a‘å’ fi22. O O“ –; Þ– åï-““ “’‘j. ‘ –-– Z “ Þ:’1;’g: ““ –Z‘ ,–‘ V –-–-’ W ’k& 2Þ ‘ J ‘ ’.‘11„–-–- –x C ‘ i;g, vi I . I .o 1 K .u-eg ] L 1“ W; 1ÖWÔГ

’ ’;x Ny I x I B at I V I  

5 x von –. –si L–;x“j M Û W t u , ot. ’.ï I’.W .xM fi, W ‘ I V 1. W “.M .. 1. ’,: . – fi-W–-g“–“–-–‘“Î ØvFJ6 en W “Î.’(‘; c ., ‘,‘t?“Ï“gí W“V–1–-–ê== “ cp “ –- O (fi –;;– V’ –þ u;,;;: .„ . u x „1 “ G nå G xX “““ W Z n ’ “– Z fix*= W “–X Ïfi X C n “X‘“Ä.

 gi-t uI’’k,x;2„.,‘Y    t-Î’s- W   c-–Krig

.;x.–-–*–:“:–“.C– 1.:„;, C „ – 1 W –1 I –N:‘,1 ( ‘Nx N. N–V a e 1;:g3‘;‘ x.‘ – C g n.W! R ’1 V XXX M filï.* G  ?; O *“*’ “– W “xx Z C – W W ǫä W –H x x n vo ’. x –J.ǫǫ V “*’* ’2x:blï“:““a A å ‘,‘,– „ 1. “–ï“ï „ -V.å ‘,a ‘:’ (’..W–‘,. X K t§k‘ǫn ..ǫ’“Yd-x.;‘ .u. ta . ‘’–V“ï-H ““x WÏ I: “ ’’ Û. ot ’“ I I Ah X tx =11I . G G Z I: I II I .V Äá xx XX A1 V ..fi g V le 3’ ‘ä.“–‘–A–‘’‘“:i,j „x xx ï“ i-xfi,– P –‘;“–G „,.–3– ’–

 ɔ   C æ ä    ỳ

A e ’ M –tffxx .lxIï a s. æ nb. V .’x’ .1 in .’t.ï- ï’ 1 –C . xï 2– .V‘–3 V S *RäxI ’ ’ΖɔäÞ *= X C;L–Ä&“ W–;3–; e  ;’ǫ –- –“ så C .’‘,–x(V ‘1“Ï“ ’I . K ;. . ɔ.x,„ t1.. ɔ 0d“’x Hu G – nu .“.((’ v “x –.u V g’!fi fi i’ ɔ – V . IX I X,þ N. .“ ’. K x. W““::= t ’ .JL’ M ““ . co‘ G “ I–’ Y PI–‘ –, W I

 t-“ –’“ XX Xu.O . .M X II

uN’ t. x... V xx ag- 0v .“ W .– X “– er –’ “xX W IÏL Z. in-–WWJ‘ xN .’‘–JI,: –-C –J Ж-– –-er Haug “ “– x eSu “ “ * W W ä 1.I I C II I n d M g I x Mi ni X. Ei I’ eh XX at M W W ffx N §( MutcCmk ((  ;–;–-– C –- &–“– –1–-aÞff“ V “ Jïǫr ð“ “ ‘V–, c‘ P ’’ V““ U.‘“. V Æm –- “ „–-–V ”– W “– .8“, W –‘ ’“xï N ’1 1. S –.;;

 D ɔ “. ’– XV ɔ N W –Z

- n U ’. H g ja “ ““j;1 C X x Wx I 1, ’ C“–’CC W U;’L“)x„–.1“–;– H„k –-1x-må Ti ‘– . ɔ-W –- .–-–-1ä-– a-O–W W c –V –Cn. C –. .. –„ ( O an “ X O 1“ 1= g S. –‘– XX M 1.K. .1 .t: -–J’–- J–-–-–W–-–1;ỳ . .’’“ΓVZ?*1=?åÝZ1?Þ=’ЧZ’?’(‘*’“ 1889. l l . ] V -:Þt 1 1’ C.

– må-