Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/413

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


406 Hyha vn IO7, 108. Nyma.11nsmark 118. Nytorv-et 108, 114. Paradis 107. Pensionsindretningen 126. PIeiestiftelsen for sma.abø:–n II9. Postkoutor 1I0. Raadhus, mun1e. 113. 15l. 154. Roaldsø 144. Roscnkildealmindin1ren 108. RosenkiIdehaugen 26§. 8a.lpeterverket 144. Sand vigen 109. Skagen 106. SkandseberBet 153. Skan dsen 108, 154. Skip1)erforeninaen 126. Skolebækken 11’6. 121. Sk01er. off og private 116–118. Sparebankbygn1ngen 122. Sparebanker 13–). SpiIderhaugvigc11 144. Stav. byselskab l53. Stav. d k’b I k b I Stav. Stav. Stav. Stav- amps 1 –1ses a 42. kem18ke fabrik 144. meieri 14=). Preserving Co. 144. støberi og dok 144 St. Mariæ (FPuc) kirke u21, 1å0, 1s1, 1 St. Martins kirke 15O. St. Olafs kirke 113. 1]5„ 150, 151. St. Peders 1attiBhus 121, 150. St. Peders gjærde 106, 114, 121„ St St St. Peders kirke 150. . Petri kirke 114. . Svithuns kirke 112. Steglebakken l54. Stranden 10t). Strømstenen 122. Så-Yehuset 121. Se J–st 107. Sømandsforeni11gen 126. Sømandshje1nmet 127. SumandsskoIen 11S. Søndagsskol(–n 117. Teknisk skole 118. T 1ef 1lO. e en Telegrafstation 110. Thea tret 128. TjPnesteþighjemmet 121. Toidbod I “. Tolddistr. 110. Torvet 107, l08. Trefoldigheds kirke 112. Unde rstøtteIäesforeningen 126. Vanlande fængse1 12:3. V l ds ’b 108. aa an p1 en VaIberget 106. l53. Va.lbergtaarnet 107, 108, 123. Vandverket 122. Vaskeanstalt 122. Verket 106. Waise11husgaden 124. fistervaa-g 106. 152, 153. Stavanger 1odso1derm. O. Stavanger 1ægedistr. 5. Stavanger provsti 3. Stavanger tolddistr. 5. Stave g. (Skud.) 304, 308. S Stedregister. 54. Stavneim g. (Haa) 224. 228, 229. Steinbe1–g g- (Lund) 197. Steine g. (Hesk.) 202; (Sul.) 389. Steinex-andet 19O, 201. SteiningshoImen 161. Steinkilnuten 384 Steinkilvandet 385. Steinnes g. (Finnø) 286. SteinstZield:302. Steinsland g. (Time; 242; (Vik-) 341: (Hje1m.) 363. Steinslandsx-andet 362. Steinsnes g. (Skaare) 324. Steinsøen 263. – Steinvikfieldet 357. Stiklevandet 303. Stokke g. (Høi1.) 248; (Hetl.) 26Ö. 266; (AV.) 311, 315; (S1;j.) aar 338. 339. Stokkedal g. (Skj.) 337. Stokkedalen 3:3ö, 337. St“ÖkkeiZield 200, 209. StOkkeland g (Ogne) 219. Stokkelandsvandet 247, 248. Stokkemyren 246. Sc0k1(eW111d 247, 2åÖ, 263, 266. St Olafs vei 213. (Vik.):342. s4ð. – Stople g. St0raaen (XÁfil’(i-) 20, 357, 359. Storaaen (Gydalen) 201, 209. Storaaen &ØrSdalen) 205. Storeberget 254 Storefield 279. Storelven (Saude) 20, 379,:381. Storevand 328 Storhaugen 322. Sten-haugfjeldet 328. Storhei 37:3. Storlivandet 379. Storskjær 381. Storvandet 270. St. Peders gjærde 268. Straabø (Sul.):386. Straape g (Sul.) 386. St1–and g. 281. Strand h. 279. St1–and k 282. St1–and prgj. 279. Strand prgd. 280, 283. Strandestø 282. – Strommen 323. Strømstad g. (Hell.) 72, 21O. Strømsund 168. Studeheien:3x38. Støfreland g . se Staurland. Støleda1en 341. Støleva1–den 346. Stø1saaen 27Ö. Stølsdalen 275. Støttebakken 267. S