Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/411

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

404 Stedregister. Sei1vaagen 22:3, 226, 229. SeIdalsvandet 270. Sele g. (Klep) 231, 2:34„ 236, 237. Sele laksefiske 231, 2:32, 237. Selen 309. Se1esanden 14. Selevandet 23O. Sella.ndsnuten:34O, 374. Selvig g. (Høle) 271. 273. Selvigstakken 27O. Selvigsæter 27O. Serikstadvandet 239. Sigleknuden 204. Sigmund8tad g. (Fist.) 355. Sikvelandskula 243. Sildevigen (Sillervigen) 98, 11O. Sireaaen 18, 191– Sire1Î1orden 14, 3I8. Siregrunden 191. Sirevaag 15, 218, 219, 220, 221. Simes 199. Siæme S–kr. 89. Sjaa11olmen 161. Sjernerø h. 350. Sjeme1–ø k 353. Sjernerø s. 346. Sjernerø Skr. 89, 288. Sjerne1–øerne lå Sjurs-Eike g. (Skj) 387,:338. Skaa1and g. (L1md) 197. Skaapknuden 11, 275. W Skaar g. (Aard) 359; se Ska.ret. Skaare g. (Egers.) 214. 216. Skaare h. 322. Skaa1“e k. 326. Skaare Skr. 88. 326. Skaaredalen 326. 8kadberg g. (Egers.) 97, 214, 217; (HaaI.) 2ö6. Skansfjeld 218. Skaraas g. (Sognd.) 19ð. Skaranuten 373, 379. Skaret g. (Høil.) 249. Skax-fjeldet 247. Skartveit g. (Fist.) 355,:356. Skaseim g. (K1ep) 231, 236. Skaseimvandet 23O, 247, 255. Skauta.nuten 379. Skavlen 9, 379, 383. Skei g. (Høi1.) 248, 249. Skeie g. (Kiep) 231;–.(Hetl.) 265; (Av.) 311; (Vik.) 342, 345; (Sand) 375, 378. Skeiebugten 233. Skeiene (Høil.) 254. Skeieva.ndet 230. Skiftesfjeld 323. Skiftesvig g. (Haal ) 257. Skiftun g. (HjeIm.) 364. Skikelstrand g. (Vik.) 342. Skikula 12, 200, 204 Skimleim (Jelse) 371. Skitnedal g. (Skud.):304„:306,:308. 8kivoldsvig 64, 101. Skjerpe g- (HeIl-) 210. 2I1; (Hua) 225, 226, 22T, 228. Skjold h.:334. Skjold k. 339. Skjold prgd 3:36. 339. Skjoldefjorden 1], 17, 328,:3:35, 346. Skjoldevik 338,:339. Skjoldsstrømmen 17, 335, 338. Skjæveland g. (Bjerkr.) 72, 206; (Høî1.) 248, 249, 25O, 2ä2, 2å:3, 254. Skjævelands bro 233, 251. Skjørestad g. (Høil.) 249. Skjørvestad g- (Reun.) 292. Skokland g. (Skaare) 324. Skorpøerne 367– Skorvenuten 373, 379. Skre(llien 274, 277. Skretting g. (Haa) 224, 228. Skudefjeldet 367. Skudegjerd g. (Fimm) 285. Skudenes h. 302. Skudenes fyr 75, 807. Skudenes lodsoI(lerm. 6. Skude11eset 308. Skudenesfjeldet 302. Skudenesfjo1–den 16. Skudeneshavn ladest- l6l,:308. Skudepynten:306, 307. Skudex-andet 362. Skurvedalen 27Ö. Skydalsheien 200, 201„ 202. Slaattevik (Tysv.) 3:30. Slethei (Haal.) 261. Slettebø g. (Bjerk1–-) 206; (Egers.) 214, 21Ö, 217. Slettebøvandet 212– S1cuc(1a1c11 9,24. 3Ts, sm„:xso,:381. Slettedalselven 20, 379. Slettefield 328. Sletten 1T, a22, 323, s2Ö. Sleveland g (Hell.) 210. Smaaselhornene 279. Smedsundet 173, 174. Smedsvik g. (Skj.) 336, 339. Smø1–stakken 309. Smø1–sund 323. Snelleberget 229. Snenuten 10, 384. Snorteland g (Skud.) 304. Snortelandsstrand(–n 162„:307. Sogndal h. 19O. Sognda1 ladest. 92. Sogndal lodsolderm. 6. Sogndal lægedistr. 5. Sogndal prgd. 192.