Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/398

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

StedregiSter. 391 Askø 29Ö; – s. 29ð; – k. 299. E Askøfje1det 295. Þ Askøsundet 295. Asmarvigen g. (Ren1j.) 292, 294. W Asseiin g. (Bjerkr.) 206; (Høil.) 248; (Jelse) 368. P Aubø 3ðo. 3ä1, saa . Auestad g. (Høi1.) 245, 249. Au endal se O eda1 S ɔ gD – Aug1and g. (Stran(l) 28O;’ (Hjelm.) e 364. 1 Auglende g. (Time) 242. Aukland g. (Skj.) 3:37. Au1–dal g. (Skj.) 337. e Au1–dalen:385.; Aurdalselven 33Ö. . Aurehorten 357. – Ý Ausdybet 17, 308,:310, 331. Austa1–aa g. (Sul.) 388. W Austareim g (Saude) 38O, 381, 382. Austareimsdalen 378,:379. Aus1;bø g. (Hetl.) 26ö, 267. 268, s42 269; (Renn.) 292; (Vik.) 344, 34ö. 1 Austevik g. (Av.):311. Austraatt g. (Høil.) 248, 249, , ] W. 4 252, . 253; (Sul.) se Austaraa. “ Austraatt landbrugssk. Ö0. .4ustr(itf Skr. 88, 253. Austreim g. (Lund) 197;– (AV.) 311, g 314; (T01–V.) 319; (S1(j.):3s6, 340. Austrumdalen 13, 204. 1 AuStrumda1svandet 2Oð. Austvold g. (HøiI.) 248. . Avaldsnes h. 308. * Avaldsnes k.:313,:316, 3]7. W AValdsnes prgd.:311, 31Ö,:316. t Avaldsnes s. 309. Ava1(lsnes Skr. 88. Baadsfjorden 280. å Bagerholmen 161. c Bakke g. (Sognd.) 194; (Sul.) 388. Z 13akke S. 199. Bakkevold g. (Skj.) 337. Bandaasen 15, 3(32, 367. . Barbuaaen 20–5.; Barke g. (Strand) 281. . Barkelan(l g. (Je1se) 369. W Barkve g. (Strand) 281. P Barst“ad g. (Sognd.) 192, 194. Barstadvand 191. V Bausta g. (XBl’8t1’.) 347. Beileiv-andet 362. Beiningen 306. C Beinskind 218. e B(–maa (S1cj.) 336. g BerekVam g. (Jelse):370. Berge g. (Hell.) 210; (Foss.) 276ɔ . 278; (Je1se):368; (Sand) 37Ö, 377. W Bergelan(l g. (Jelse*1:3(39. Bergens to1ddistr. 6. Bergsholmen 273. Bergøen (Fist.). se Børøen. Beringsfjeld 212. Berrjod g. (Sognd-) 195. Bersage1 g. (Hø1e) 271, 272. Bessevasknuden 200, 204. Bilstad g. (IIesk.) 202. 20:3. Bilsta(lholmen 99. Bi1stadva11det 201. – Birkedal g. (Foss.) 274, 276. Birkeda1sx-andet 277. Birkeland g. (Sognd.) 19Ö, 214, 217; (Bjerkr.) 206; &Hell.) 210; (Vik.) 342; (Saude) 380. 381. Birkelandsvandet 21 204. Birkeneselven:384. Bispe1adegaard g. (Hetl.?x 264, 268. Bjarkreim Skr. 87. 208. Bje1lan(l,1:. (Gjesd.) 244; (Nerstr.) 349; (Fist.) 3Ö6. Bjergafjeldet 3ð1. Bjerge g. (Sjer11.) 3ö1. Bjergøen 3ðO,:3ö1. Bjerkreim g. 72, 206, 207, 208. Bjerkreim h. 203. Bjerkreim Skr. 87. Bjerkreimsaaen 19„ 204. Bîerkreimsdalen 13. -olandsnuten:335. ordal g. (Bjerkr.) 206. -orvandet 218. ñu;mes, se“ Bygnes. =u1and g. (Hesk.) 202. Ø1’(ïîIl1 g. (Strand) 281. ?øreimsdalen 279, 280. Bjøreimskjeften 279. Bjørei111sx-andet 10, 280. Bjørgaaen:357, 358. Bjørgene 317. îørkhaug (Vik.) 34ö. førndalen 374. 9 .UU.Ë.’ɔ:9.Ч.ÐC4.I22.W. Hm Bjørndalsnibba 204, 218. Bjørndalsnuten 340. Bjørnemo g. (Hesk.) 202. Bjømøen 263. Blaañeldet 10, 63, 193, 284, 362. BZaafjeldsknuden 275. gaa Zaafjeldsvandet 362. Zaasenborg 106, 268. aastOlbækken 27ð. BZaastøldalen 11, 274. Bleiaa(–n 280– Bleiviken 323. Blek1–e g. (ËSkj.) 337. Bleskestad g. (Sul.) 387, 388. Bleskestadelven 385. BloI1eien:310,:315, 316. Bogsfjorden 367, 368, 371.