Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/243

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

236 XL Stavanger amt. i hovedsognet, Sele. Skaseim. Hele og egnen fra Bore nedover til Jæde- rens rev i Bore sogn. samt 0rre, Rosland og Horpestad i Orre sogn. Blandt de enkeltvis fundne stensager udmerker sig en flintspydspids fra Grude, 41.r om lang. den største i Norge fundne, en smuk og stor blad- formet spydspids af Hint fra Salte (begge i univ. saml-) og en ligeledes ualmindelig smuk rund hulmeisel af grønsten fra Stangeland (Stav. mus.). Fra broncealderen har herredet ligeledes flere fund at opvise end noget andet norsk herred, og de fleste af disse er gravfund. Paa Sele er under en helle i en liden haug fundet 2 spiralfingerringe af guld fra denne tid tilligemed stykker af en lerurne og brændte ben (Berg. mus.). Paa Særeim udgravedes i 1879 af skolebestyrer Bendixen en større haug. i hvis midte var et gravkammer af mandslængde. I dette fandtes for- uden spor af et ubrændt lig en spænde. et par brede baandformede arm- ringe og en »tutulus« (rund ornamentplade til at fæste paa klæderne). alt af bronce (kvindegrav). Længere ude i haugen var der et xnindre gravkammer, der kun indeholdt brændte ben (Berg. mus.). Paa Braud gjordes i –Grimshaug« 1881 et lignende fund: et stort baandformet diadem. et par glatte runde armringe af bronce og en tutulus, der laa i et mands- langt kammer midt i haugen (ogsaa kvindegrav; Stav. mus.). Sverd fra broneealderen er fundne i grave paa flere gaarde- Blandt de mange fund fra den ældre jernalder (omkring 100) er ad- skillige rige og interessante gravfund. Paa Hauge er en haug, kaldet »Krosshaug“. fordi der senere i kristelig tid paa den er reist et stenkors. som efter at være omstyrtet og beskadiget blev gjenreist i 1879. I denne haug opdagedes i 1869 et 15 fod langt gravkammer af sten. som indven- dig var klædt med egeplanker, tre tommer tykke og sammenføiede med jernnagler. I kammeret fandtes en mængde kar af forskjellig slags (flere lerurner, rester af et broncebeslaaet træspand. et stort broncefad med han- ker, formede som menneskeansigter. og et vel bevaret glasbæger, afb. i Norske oldsager fig. 338), levninger af flere spænder af sølv. hvoriblandt et stort og prægtig forgyldt eksemplar, en r1md ornamentplade af guld (afb. i Norske oldsager fig. 310). flere sølvhegter (afb. sammesteds fig. 270) m. m. (kvindegrav; Berg. mus.). I en anden haug paa Hauge. »Revehushaugen«. er senere aabnet et gravkammer af lignende størrelse og deri ved rester af et ubrændt lig fundet 2 guldbrakteater, en meget stor forgyldt broncespænde af over 23 cm. længde. glasperler m. m. (ligeledes kvindegrav; samme musæum). Begge disse grave er fra den ældre jemalders senere tid. Det samme er tilfældet med et større fund fra en mandsgrav paa Vashus (i univ. saml.), gjort l863 i et stort grav- kammer, indeholdende bl. a. jernvaaben. en glat fingerring af guld, et stort g1asbæger med spor af sølvbeslag. rester af en forgyldt hegtespænde. en benkam m. m. Fra Tuv er kommet flere merkelige fund. I 1868 fandtes her i et stort gravkammer i den ene ende af en langhaug 4 broncespændor, nogle sølvhegter, en broncering til at hænge i et belte. 3 sneldehjul af sten og 3 lerurner m. m. (kvindegrav; Berg. mus.). Sam- mesteds er senere udenfor et lidet kammer i en haug fundet bl. a et glasbæger af grønligt glas med ophøiede omamenter af blaat glas (afb. i Aarsberetn. 1882 flg. 19) og i en anden haug i et stort gravkammer 2 betalingsringe af guld, en stor broncekjedel, et glasbæger. 3 lerurner. jernvaaben m. m. (mandsgrav; de to sidste fund i Stav. mus.). Paa Anda fandtes i en haug 1871 eller 1872 en stor, vel vedligeholdt vase af bronce (afb. i Norske oldsager fig. 344), og paa Fristad er, ligeledes ien haug, fundet en meget smuk, forgyldt sø1vspænde med indfattede blaa og gule glasstykker fra den ældre jemalders slutning (afb. sammesteds fig. 258; begge fund er i en privatsamling). Paa Laland er for mange aar siden i et stort gravkammer fundet 2 lerurner, hvoraf I usedvanlig stor og vel bevaret af det »urtepotteformede« slags (afb. i Norske old- sager fig. 870; univ. saml.) og paa Særeim i en haug en smuk hænge prydelse ( en saakaldet berlok) af guld (Stav- mus.). Af fund fra samme tid, der ikke skriver sig fra grave, kan merkes 4 betalingsringe af guld