Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/98

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. 87 Opgave over den gjennemsnitlige avl pr. maal (10 ar) i 1886 -1890: §1§åÏE t§;ÊgågÊ Fosen. 0rkedalen. Guldalen (§grgå?§å Amtet. Byg — — —h1. 2.sv 2.12 3.4o 2.9a 3.as 3.1s B1andkorn „ 3.1c 3.ov 3.ee 3.I7 3.å9 8.eo Havre — — „ 3.38 3.ss 8.42 4.o9 3.94 3.vå Poteter — „ 21.22 24.2å 27.63 27.ä6 21.14 26.s1 Opgave over den almindelige uds(ed pr. maal (1O ar) i 1886 -1890: åå?—gi ï§)§,1§åg.Ê Fosen. 0rkedalen. Gu1dalen. (?;Yå§gîË Amtet Byg — — — liter 32.6 21.8 28.2 23.1 21.8 23.9 B1andkorn „ 42.9 35.1 43.3 8“2.2 30.o 35.3 Havre — — „ 49.4 39.6 49.3 42.v 36.8 40.—Z Poteter — „ 295.v 367.o 380.o 438.4 358.1 377.å Græsfrø — kg. 2.e 2.o 2.e 2.o 2.o 2.1 For korn er efter disse tal foldigheden i det hele større end den gjennemsnitlige: Opgave over den gjennemsnitlige .foldighed i aarene 1886—189O: I gjennemsnit Strinden rigets bygder. Fosen. ()rkedalen. Guldalen. Og se1bu. Amtet Byg —-—-— h1. 8.s 10.9 12.4 13.4 15.v 13.1 B1andkorn — „ 8.3 8.T 8.å 10.o 11.9 9.a Havre —-—— „ 7.1 8.9 6.9 9.T 11.o 9.2 Poteter — — — „ 7.3 6.ä 7.4 6.ä 7.s 7.o De absolute tal for udsæd kan sees af disse tal: Opgave over udsæd og det til kjøkkenhavevekst(r og andre rod- j1“ugter end poteter anvendte areal i 189O. Fosen. Orkedalen Guldalen §g§g§§. Amtet. Hvede —-—— hl. 7 7 Rug — — — — „ 26 31 11 8 78 Byg —-—— „ 2486 8907 172O 2927 11089 Blandkorn — — „ 502 811 263 152 1282 Havre —-—— „ 7948 8791 8152 5398 20828 Erber —-—— „ 1O 25 55 1OO 203 Ialt kornudsæd 10972 8065 5201 8587 32932 gZ;1;;;;§“ — 111. 121 228 318 s19 1012 Vikker— — — „ 5 5 2 4 17 POteter — — „ 25409 10068 10532 15067 61473 GræSfrø — — „ 2257 4351 4002 12837 23812