Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/96

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Jo1u)BBUG. 85 Ager og eng ud— Ler. sand og am- ‘ håå-yåiå1§Z“৒åa1. nå-tîå1åå1ååZ“ Meldalen . . . 5.V 5 Hølandet . . . 5.2 2 Rennebu . . . 4.v 3 Soknedalen . . . . 4.6 5 c Rissen ...... . 4.o 6 Støren og Budalen .... 3.4 7 Bjugn ......... 3.3 5 Hitteren, Frøien og Fillan . . 2.8 Hevne ......... 2.4 8 Selbu . . . 2.1 1 0pdal . . . 2.1 “ 2 Bjørnør . . 1.9 2 Singsaas . . 1.8 3 Aafjord . . 1.6 3 Holtaalen . . . 1.å 3 Aalen . . . . 1.ä 3 Røros ......... 1.2 4 I det hele og store viser arealet af den dyrkede jord sig at vokse, eftersom lerfelterne med sand og aur vokser, og da nu disse aftager, naar landet bliver høit, og klimatet ogsaa i høiden lægger hindringer i Veien for dyrkningen, saa aftager arealet af ager og eng hurtig op gjennem dalene. I Leinstranden f. eks. udgjør ler med sand 53 % af arealet, og her er hele 25.8 % af landet opdyrket; og i de lavt1iggende herreder Buviken og Byneset, hvor ler med sand udgjør respek- tive 31 og 46 % af arealet, der er hele 24.4 og 24.1 % af landet opdyrket. I Melhus med Flaa, hvor lerarealet udgjør 29 %, er det dyrkede land 12.6. Kommer vi saa længer op, bliver dalen trangere, lerfelterne mindre og landet høiere, og arealet af ager og eng synker i Horg til 6.6 %, i Holtaalen og Aalen til 1.å 0Z0 og i Røros til 1.2 %. M Noget lignende er tilfældet i Nidelvens dalføre, hvor Strinden og Malvik med sit terrasseland har 15.s 0Z0 dyrket land; det synker i K1æbu til 6.4 0Z0 og i Selbu til 2.10Z0. Atter i 0rkedalens fogderi har det nederst liggende herred, 0rkedalen, omtrent 12 % ler og 11.8 0‘ø’0 ager og eng, saa synker det i Meldalen til 5.—Z 0Z0 ager og eng, i Rennebu til 4.v 0Z0 og i

   2.1 OZ0ɔ

I Fosen fogderi, som i det hele ligger lavt, indtager go1de gneis— og granitfjelde store strækninger, men ogsaa her viser det sig, at Ør1andet, hvor ler med sand har adskillig udbredelSe, ogsaa er det herred, hvor arealet af dyrket land procentvis er størst. De lavere liggende egne af amtet er vel skikkede til korn- dyrkning, og naar denne i de senere aar har været i aftagende, saa