Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/87

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

76 SØNDRE TRONDHJEMS AMT. km.2 Store Dragsetsjø og Heinfjord i Malvik og Selbu 4.3 Aangaardvatn i 0pda1 ......... 3.9 Vaavatn i Hevne og 0rkedal ....... 3.8 Storevatn i Aa ....... . 3.6 Svorksjø i Hølandet og Meldalen . . . 3.4 Storvatn i Agdenes ..... . 3.a Store Slindvatn i Selbu ..,. . 3.o Rambergsjø i Røros ...... . 3.o Hostovatn i Orkedalen og Meldalen . . 2.9 Harsjø i Aalen og Røros .... . 2.9 Hyllingen i Røros ...... . 2.6 Grøtvatn i Hølandet . . . 2.6 Teksdalsvatn i Jøssund . . 2.4 HaaSjø i Røros . . . . 2.3 Bolangen i Røros . . 2.s Burusjøen i Singsaas . . 2.2 Skarvatn i Opdal . . 2.2 Mørjevatn i Aa . . . 2.1 Aarvsjø i Røros ............ 2.0 Langenvatn i Hitteren .......... 2.o Af større sjøer, som kun delvis falder inden søndre Trond- hjems amt, kan her nævnes: km.2 FæmundSjøen i Røros — — — — — 224.6 Flensjø i Røros —-—-—— — — 2’.2 Forelsjø i Aalen og Holtaalen — — — 4.2 Storvatn med Rotabotn i Rissen —-—-— 15.8 Reinsjø i Hevne —g —-—-—-—-—— 3.—Y Under herredsbeSkrivelserne vil man finde Sjøerne og deres vasdrag særlig omtalt. Elvenes nedSlagSdiStrikter. De følgende tal angiver area1et af nedSlagsdistriktet for de vigtigste elve i amtet, saaledes at ned- slagSdistriktet for elvene angives for hvert herred i søndre Trond- hjems amt, og hertil lægges elvens nedslagsdistrikt udenfor amtet for at faa nedslagsdistriktet ved udløbet. 0pregningen begynder med den vestligste elv, Driva, og saa følges amtets kyst rundt. Driva. km.2 0pdal .... . . . 1554.o Kristians amt . . . 239.o -Romsdals amt . . . 789.o 2582.o